[kc_row use_container=”yes” _id=”515101″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`background`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmN2Y4ZmIiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`},`box`:{`padding|`:`105px inherit 100px inherit`}}}}” row_id=”testimonial_page”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”232409″][kc_row_inner _id=”347952″ cols_gap=”{`kc-css`:{`any`:{`group`:{`gap|:gt:.kc_column_inner, :gt:div:gt:.kc_column_inner`:`0px`}}}}”][kc_column_inner width=”100%” _id=”74111″][subtech_testimonial _id=”15211″ testi_box=”eyIxIjp7ImRlc2MiOiJWMlhpZ0psMlpTQm9ZV1FnWVNCbmNtVmhkQ0IwYVcxbElIZHZjbXRwYm1jZ2QybDBhQ0JUZFdKVVpXTm9MaUJKZENkeklHRWdlbWx3Y0dWa0lIQmhjblFnYjJZZ2IzVnlJRzkzYmlCMFpXRnRJSFJ2SUdKbElHaHZibVZ6ZEM0Z1NYUW5jeUJpWldWdUlHRWdkbVZ5ZVNCd2NtOWtkV04wYVhabElHRnVaQ0JsWm1acFkybGxiblFnY21Wc1lYUnBiMjV6YUdsd0lITnZJR1poY2k0PSIsIm5hbWUiOiJTdWJhc2ggQ2hhbmRyYSBEYXMiLCJwb3NpdGlvbiI6IkNFTyBhdCBTaGFwZVJleCIsInRodW1iIjoiMTA4OCJ9LCIyIjp7ImRlc2MiOiJWMlhpZ0psMlpTQm9ZV1FnWVNCbmNtVmhkQ0IwYVcxbElIZHZjbXRwYm1jZ2QybDBhQ0JUZFdKVVpXTm9MaUJKZENkeklHRWdlbWx3Y0dWa0lIQmhjblFnYjJZZ2IzVnlJRzkzYmlCMFpXRnRJSFJ2SUdKbElHaHZibVZ6ZEM0Z1NYUW5jeUJpWldWdUlHRWdkbVZ5ZVNCd2NtOWtkV04wYVhabElHRnVaQ0JsWm1acFkybGxiblFnY21Wc1lYUnBiMjV6YUdsd0lITnZJR1poY2k0PSIsIm5hbWUiOiJTdWJhc2ggQ2hhbmRyYSBEYXMiLCJwb3NpdGlvbiI6IkNFTyBhdCBTaGFwZVJleCIsInRodW1iIjoiMTA4NyJ9LCIzIjp7ImRlc2MiOiJWMlhpZ0psMlpTQm9ZV1FnWVNCbmNtVmhkQ0IwYVcxbElIZHZjbXRwYm1jZ2QybDBhQ0JUZFdKVVpXTm9MaUJKZENkeklHRWdlbWx3Y0dWa0lIQmhjblFnYjJZZ2IzVnlJRzkzYmlCMFpXRnRJSFJ2SUdKbElHaHZibVZ6ZEM0Z1NYUW5jeUJpWldWdUlHRWdkbVZ5ZVNCd2NtOWtkV04wYVhabElHRnVaQ0JsWm1acFkybGxiblFnY21Wc1lYUnBiMjV6YUdsd0lITnZJR1poY2k0PSIsIm5hbWUiOiJTdWJhc2ggQ2hhbmRyYSBEYXMiLCJwb3NpdGlvbiI6IkNFTyBhdCBTaGFwZVJleCIsInRodW1iIjoiMTA4NiJ9LCI0Ijp7ImRlc2MiOiJWMlhpZ0psMlpTQm9ZV1FnWVNCbmNtVmhkQ0IwYVcxbElIZHZjbXRwYm1jZ2QybDBhQ0JUZFdKVVpXTm9MaUJKZENkeklHRWdlbWx3Y0dWa0lIQmhjblFnYjJZZ2IzVnlJRzkzYmlCMFpXRnRJSFJ2SUdKbElHaHZibVZ6ZEM0Z1NYUW5jeUJpWldWdUlHRWdkbVZ5ZVNCd2NtOWtkV04wYVhabElHRnVaQ0JsWm1acFkybGxiblFnY21Wc1lYUnBiMjV6YUdsd0lITnZJR1poY2k0PSIsIm5hbWUiOiJTdWJhc2ggQ2hhbmRyYSBEYXMiLCJwb3NpdGlvbiI6IkNFTyBhdCBTaGFwZVJleCIsInRodW1iIjoiMTA4NSJ9fQ==” subtech_testimonial_style=”{`kc-css`:{`any`:{`boxes`:{`background|.single-testimonial`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`,`box-shadow|.single-testimonial`:`0 0 15px 0 rgba(0,0,0,0.1)`,`margin|.single-testimonial`:`inherit 15px 15px 15px`}}}}” box_style_type=”box_1″ view_type=”carousel” image_size=”large” items_number=”2″ tablet=”2″ mobile=”1″ speed=”500″ delay=”8″ pagination=”yes”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”828829″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`background`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`},`box`:{`padding|`:`120px inherit 120px inherit`}}}}”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”670314″][kc_row_inner _id=”5885″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” css_custom=”{`kc-css`:{}}”][kc_column_inner width=”25%” _id=”741203″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 60px inherit`}},`any`:{`box`:{`border|`:`|1px solid #e8ebf2||`}}}}”][subtech_counter _id=”35502″ show_icon=”yes” icon_type=”font_icon” font_icon=”sl-user” count_number=”100″ count_desc=”Years of operation”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”241886″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 60px inherit`}},`any`:{`box`:{`border|`:`|1px solid #e8ebf2||`}}}}”][subtech_counter _id=”218234″ show_icon=”yes” icon_type=”font_icon” font_icon=”et-desktop” count_number=”500″ count_desc=”Projects delivered” alvone_counter_style=”{`kc-css`:{}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”961196″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 60px inherit`}},`any`:{`box`:{`border|`:`|1px solid #e8ebf2||`}}}}”][subtech_counter _id=”231770″ show_icon=”yes” icon_type=”font_icon” font_icon=”fa-users” count_number=”800″ count_desc=”Specialists”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”364693″][subtech_counter _id=”557751″ show_icon=”yes” icon_type=”font_icon” font_icon=”fa-clipboard-list” count_number=”100″ count_desc=”Project predictability increase”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”196697″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” force=”__empty__” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`background`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmN2Y4ZmIiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`},`box`:{`padding|`:`120px inherit 120px inherit`}}}}” row_id=”team_page”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”51034″][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”972820″][kc_column_inner width=”20.4%” _id=”52577″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”59.34%” _id=”571776″][subtech_title dots_show=”__empty__” heading_type=”h2″ _id=”31504″ title_text=”Our Talented Team Members” desc_text=”U3VidGVjaCdzIGZ1bGwgc3VpdGUgQVBJcyBlbmFibGUgdGVhbXMgdG8gZGV2ZWxvcCB1bmlxdWUgc2VhcmNoDQo=” subtech_page_title_style=”{`kc-css`:{`any`:{`boxes`:{`text-align|`:`center`,`background-color|.page-title-bar span`:`#729dfe`,`margin|`:`inherit inherit 70px inherit`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”20.23%” _id=”179995″][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner _id=”575540″ cols_gap=”{`kc-css`:{}}” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”45057″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][subtechteam box_style_type=”box_4″ _id=”799267″ social_items=”eyIwIjoiZXlJd0lqb2laWGxKZDBscWIybGFXR3hLWkRCc2NXSXliR0ZYUjNoTFdrUkNjMk5YU1hsaVIwWllVak5vVEZkclVrTmpNazVZVTFoc2FWSXdXbGxWYWs1dlZFWmtjbFZyVG1wTmF6VlpWVEZvYzJGV1NYZFhiR3hXWVdzMWRsWkZXbXRqYkZaeVZHMXdUbUY2VmxwV1ZFWnZZekpHVjFOWVpGaGlSM2hYV1Zkek1XUnNXa1pYYlhScVlrWmFlVlpITVhkVWJVWTJWbXh3VjFaRlduWlpla3BIVmpGT1dWcEdhR2xTTTJoWVYxWmtlazFYVW5OWGExcFlZbGhTY1ZscldtRmxWbHBJVFZoa1ZXSlZXVEpXYlhoM1ZqRmFSbGR1V2xwbGEzQklWbXBHVDFkV2NFZGhSMnhUVFRKb1dWWXhXbXRsYXpGWVZXNU9XR0V4Y0ZsWmJHaFRZMVpTVjFkdVpHeGlSMUo1VjJ0b2ExWlhTbFpYVkVwWFlsaG9NMVpxU2tabFZsWlpXa1prYUdFeGNEWldiWEJIVkRKTmVWTnJaRlJpVjNodlZGVm9RMkl4V25SalJVNXBUVlZXTkZZeGFHOWhiRXAwVld4c1dtRXlhRVJaZWtaWFpFZFdTRkp0ZUZkaWEwcElWakowYjJFeFdsaFRiRnBYWVd4S1lWUlZXbUZOTVZweFVtMUdVMkpWYkRaWGExcDNWakZLVjJOR2JGZFdNMEpJV1ZSS1QyTXhjRWxVYldoVFRXNW9kbFpHV205Uk1rbDRWMWhvWVZKRlNtOVVWM1J6VGxaYVNFNVZPV2hTVkVJMVZsZDRjMWR0UlhoWGFrNWFaV3RhYUZreFdrZGtWbkJIVkdzMVYwMHhSalpXYWtvd1lXczFXRkpyWkZSaVJscFVXVmQwWVZsV1duTlhhM1JXVW14c00xZHJWbUZpUmtweVRsaHNZVlpXY0ROWmEyUkdaV3hHY21KR2FGZFNXRUV5VjJ4V1lXRXhXWGhVYmxaV1lsZDRWRmxyVm5kV1ZscDBUVVJHVWsxcmJEUldNalZUVkd4T1NGVnVUbFppV0doWVZHdGFZVk5IVWtoa1IyaFhZVE5DU1ZkVVFtRlZNV1IwVTJ0a1ZHSkhhR0ZhVjNSaFlVWnJlRmRyWkd0V2JrSklWbGQ0YTJGV1pFZFNhbHBYWVd0dmQxbHFSbEpsUm1SellVWlNhVkp1UWxwWFZ6QXhVVEZaZUZWc2FHcFNiVkp4V1d0YWQyVkdWblJrUkVKV1RXdHdWMVJzVm5kWGF6RkhZMGRvV21FeVVrZGFWM2hIWTJzeFYxcEhiRmhTVlhCT1ZteG9kMUl4VG5SV2EyUllZbXhhVlZsWWNITlhSbXh6V2tjNVYySkdjRmxhVlZwcllUQXhSVlpzYUZkTmFsWlFWMVphVDFOR1ZuTlViRlpYWWxaRmQxWnRjRWRWTWsxNFdraFNhMUp0VWxoVVZXaERVMnhrVjFadFJsSk5WbkI1VkZaV2IxWnRTbk5qUm1oWFlsaG9NMWxWV21Gak1XUnlXa2QwVjJKRmIzZFhiRlpyWXpGVmVGZHJaRmhpVlZwWVZGWmFTMUpHV25GU2JrNVlVbXR3ZVZkcldtOWhWa3B6WTBoa1YxWXpVbGhYVmxwelZqSk9SMkZIZEZSU01VcDZWMWQwYTA1R1pGZGlSRnBWWWxSc2IxbHJXbk5OTVd0M1ZtNWtWMkpWY0ZwWlZWSlBWakpHY21ORmVGZGhhMXBRV1RJeFMxSXlSa2RoUmxKVFZsaENTMVpxUm1wa01sWkhWMWhzVlZkSGFHaFZNRnBoVjBac2MxcEVVbGRTYkVwWlZHeGpOVll4U25OalJXaFhZbFJGZDFsclpFdFdNV1J6WVVaa2FWSXlhREpXTVZwaFZERktjazVXWkZoaVNFSndWVzE0ZDJJeFduUmpSV1JyVFZad2VsWXlOVTlXVjBwSVZXeFNWVlpYYUVOYVZWcGhWakZzTmxKc1NrNVdia0paVm1wR2IyUXhXbGRhUldob1VqSm9WMWxVUm1GaFJtdDVaVWRHYWxacmNERlhhMXBQVmpKS1IySXpaRmRXZWtJMFdYcEdXbVZHWkhWV2JFcHBWbFp3V1ZkWGVHOVZNazVYVld4a1dHSnJOVmxWYlhSM1pXeHNWbGRyT1doV2EzQXhWVmMxWVZkSFNraFZXR1JoVWtWYWFGWnFSbXRrVmxwMFkwWk9WMDFWY0RKV2JHTjNaVVUxUjFkWWFGaFhSM2hRVm14U2MySXhiSEpXYm1SWFlrWmFNRnBWYUU5V01WcHpZMGh3V2sxR1NsQldha3BIWTJ4S2NWVnNXbWxTYmtKdlYydGFhMVF4U1hoalJWcFBWbTFTVDFWcldrcE5iRnAwWkVkMFQxSXdWalJXYkdoelZtMUZlVlZzVmxwaVdGSm9WakJhYzFkWFRrZGFSbWhUWW10S1dsZHJWbXRTTVZwWFUyNVNWbUpIZUZaV2JURnZZMnhhV0dNemFHcE5WMUl4V1RCYWExVXdNSGxoUkVwWVZtMVJNRlY2Um10V01VcDFWV3hDVjJKV1NuZFdWekV3WkRBMWMxZHJaRmhpVlZweFZGVlNWMlZzV2toT1ZtUlhWakJ3V1ZsVll6VlpWbGw2Vlcxb1ZXRXhjSEpXTUdSVFUwVTVWMVJyTlZkTlZXOHlWbTF3U2sxV1ZYaFhibEpUVjBkNGIxVnFRbUZoUmxweFZHeE9hRkp1UWtoV01qVnJWMFpKZUZkcmJGWmlWRVYzVm1wQmVGTldSbkpqUm1oWFRURktiMVpZY0VkVk1rMTRWR3hzYWxKc1dtOVphMXAzVjFaYWRHUkdaRnBXTURWNldXdFNZVlV5U2taT1dFcFdZbGhTTTFwWGVGcGxWVEZWVld4YVRsWnVRalZYVkVKaFdWWmtSMWRxV2xKWFIyaFhWbXRXZDFWR1ZuRlNiR1JxVFd0YVNWa3daRFJoUlRGWlVXcFdWMkV4Y0doWlZFWldaVVp3UmxwSFJsUlNXRUpZVjFkMFZrMVdiRmRYYmtaU1ltMVNXRlJXV25OT1ZuQldZVVU1VjAxRVJsZFpibkJMVmpKS1ZWSnVXbGROYm1ob1drVmFWMk50UmtkYVIyeFhVbFp3U2xaclkzaE9SbEY1VkZob1YySnJOV2hWYWs1dllqRlNWMkZGVGs1aVJuQjRWVzB4UjFZd01WaGxSbXhYVW0xb2VsWnNaRVpsUjA1R1QxWmthVmRIYUc5V2JGSkhZekpOZVZKclpGVmlSbHBQVm1wT2IwNXNaRmRXYlhST1VteEtlVlJXV205V2JVcDBaVVpvV21KR1NrZGFSRVpoWTFaR1dXRkhjRTVXTVVvMlZqSjBZV1F5UmtaTldGSm9VbTE0V0ZsVVNsSk5SbHBGVW10MGFtRjZWbGhXTWpFd1ZUSktjbE5zYkZkU2JFcERWRlZWZUZJeGNFZFdiRXBwVmxad1dGZFhlR0ZaVmxsNFZXNU9XR0pyTlc5WmExWnpUbFpzVmxkdE9WZFdiSEJZVlRKMGExWldXbk5qUjJoV1lrWndURnBGWkZOVFIxSkdUbGRvVGxkRlNrdFdiVEYzVWpKSmVWSllhR0ZTVjJoVldXMTRZVlV4YkhKYVJGSlhUVmQ0VmxWdGVHRmlSa3B6WWtST1YwMXFWbkpXYWtGNFYxWkdjbHBIUmxOV2JrSlJWbXhTUzFJd05YTlhiazVoVW0xU2IxbFVTVFZOTVdSeVZXdDBVMDFWYkRSWGEyaFBWakpLUms1WVFscGlSbkJNVmpGYVlWZEhWa2hTYkhCWFlrWndTVlp0TVhkWlZscElVMnRvVm1KcmNGZFpiR2hPWlVaWmVXVklUbXBpUjFKNlYydGtiMVl3TVVkWFdIQllWa1ZLY2xscVJscGxWazV6WWtaS2FWSlZjR2hYVm1Rd1pERlNSMWR1UmxSaE0xSlVWRlpvUTFOV1ZuUmxSVGxYVFZWc05sbFZVbGRXTURGWVZWUkNWMkZyY0ZOYVZscFhWMWRHUjFwR2FGTk5iV2haVmpGa05GWXhiRmRYYkdScFUwVTFXRmx0TVZOWFZsWjBUVlJDVGsxWFVscFpNRnByVjBaS2NtTkljRnBoTVVwWVYxWmFTMVl4VG5OVmJHUk9ZV3RhV1ZkVVNYaFVNVXAwVW10a1lWSlVWbFJaYTFwYVRVWmFkR05GWkZwV2JFWTFWbGQwYTFaSFNuSk9WMmhXWWtaS1dGWXdXbHBrTVZweVdrVTVhVkp1UWpSV1Z6QjRaREpLUjFOWVpFOVdSVXBZV1d4b1UyUnNXbk5hUlZwc1ZqQmFTRlp0ZUhkaFZtUkhVMnN4VjJKWWFHaFpla1pyVW1zeFYxWnNXbWxYUmtwVlYxZDBiMUV4WkZkWGJrNVlZbFJzYjFSV1dtRlRSbGw1WlVjNWFWSnJOVWxXVnpGdlZtMUZlRmRxVG1GV00yaG9WVEJrVjFJeFpIUmtSVFZvVFZkME5WWnNVa3BsUmtsNFdrVmtWRmRJUW05VmJGSkhWMVpzY2xwRk9VOVNiRlkxVkZaYWExWXdNVmRYYWtaWFlsaG9URmxXV2s5U2JFNXpZa1prVTJKRmNFMVhWM0JMVlRGSmVHTkZiRlJpUjJod1ZtdGtORlpzV2tkYVNIQnNVbFJDTkZscmFFdGhSa3BZVlcwNVYySkdTa2hVVlZwM1ZteGFjVkZzY0ZkaVNFSTJWbXBKTVdReGJGZFhXSEJvVW10S1dGUlZXbFpsUmxwMFkzcFdXRkl4U2tsWmExcFBWR3N4VmxacVVsZGhhMXB5VkZWa1JtVldUbGxpUms1cFVqRktWbGRYTVRCWlYwNUhWbGhrWVZKck5WbFdiWGgzWlZaYWRFNVZkRlZpUm5BeFZWZDBiMVl5U2xWV2JFSmFWak5vWVZwRVNrdFNWbHB6WTBkb1RtSkZjRXBXTVZwaFdWWnNWMWRZYkZWaE1uaG9WVzB4VTFaR1duUk9WVTVzVm14c05GWXlNVEJWTURGV1lrUldWbUpIYUROWlZscExaRVpXZFZGc1pHaGhlbFl5VjJ0U1IxbFdTWGhqUld4aFVqTkNUMWxyV25kWFZscHpXa1JDYUUxWGVGaFZNalZYVlcxS1ZXSkdhRnBXTTFKb1ZGUkdZV014WkhWYVJrNVhZWHBWZUZaclpEUldNa1pYVjJ4a2FsSnRhRmxXYlRGdlRURldObEp1VGxkTldFSkhXVlZrTkZVeFpFaGhSemxYWWxSV00xVnFSazVsUjA1SFdrWm9hVkpVVm5sV2JURXdXVmRXYzJFelpGaGlXRkpXV1Zod1IwMUdiRlpWYTA1WFRVUkdNVlpYTVc5WGJVWnlWMnM1WVZac2NGUldNVnAzVTBkS1IxVnNUbGRpYTBsNlZtMTBZV0Z0VmtaT1ZXUlZWMGRvY1ZWdE1WTlhSbXgwWTNwR2FrMVhlSGxXYkZKSFYwWmFjMU51Y0ZkaVJrcFlXVlZWZUdOdFRrWmlSMFpUVm10d1dWWnFTWGhTYlZaWFZtNVdXR0pJUWxoWmEyaERWRlprVlZKdGRGUk5WVFZZV1RCV2EyRkdTblJWYkZKWFlXczFVRlJyV2xwbFYxSklVbXhrVG1GNlJURldhMlEwWWpGYVIxcEZhR3hUUlVwWFdWZDBTMkZHYTNkWGJVWnFUVmRTTVZkclpEQlViRnAxVVd0b1YyRnJiRE5VYkZwaFkyc3hWbFpzU21oaVJuQllWMWQ0YjJJeVZuTlhibEpPVmxkU2NWbHJWVEZOUm14V1YyMTBWV0pGY0hwWk1GSmhWMFphUmxOdGFHRlNSWEJQV2xWYVYyUldTbk5XYld4WFRXMW9XbFp0TVRCV01WcDBWbXRrV0dKR1dsUlphMVV4V1ZaYWNWRnVaRlJXYkhBd1dsVmtSMkZIU2taalJXaGFUVWRTU0ZZeWVGcGxiRlp4Vkd4a1YxWnVRalZYYTFKSFlUSlNWMVZ1VG1oU2F6VlBWbTAxUTFNeFduUmpSWEJzVWxSR1NGZHJWbXRXUjBwSVpVWk9XbFl6YUROV2FrWlRWakZ3UjFSck5VNVhSVXBLVmtaYVYyRXhXWGxUYkZwcVVsWndXRmxzYUc5V1JsbDNWMnQwVjFac2NIbGFWVnB2VmpKV2NsZFVTbGRTYkhCWFdsVmtUbVZIVGtaYVJtUnBVbXR3ZDFkV2FIZFdNbEp6VjJ4b2FsSlZOWEpVVmxVeFUwWmFWMkZIT1doU2EzQlhWR3hhYzFkc1pFbFJhMmhoVmxad2Vsa3llRmRqYkhCSFdrWk9hVkl6WTNsV2JGcHJaREZOZUZwSVRsaGlhelZ4Vld0Vk1XRkdWbk5YYm1SVlVtNUNSMWRyVmpCVk1rWTJVbXhvV0dFeFZYaFdSekZMVjBad1JWZHNaR2hoTVhCNFYydFNTMVl4U25KTlZscG9VbXhLYjFSWGVFdGxSbHBZWlVkMGFVMXJOVWhXYkdoclYwZEtWbGRzV2xwaE1YQXpXbFZhVm1WWFRrZFViRlpwVW01Q05WWkhlR0ZqTVZwWVVsaHNhRk5HY0ZoV2JGcDNWakZ3UlZOcmRGUldNRFZJVmxkNGExUnJNVVpqUld4WFRWWndhRlp0Y3pGWFJsWnpZVVpXV0ZJemFIZFdWM0JQVVRGUmVHSkdhRTVXUmtwelZXMHhVMWRHV1hsTlZFSldUVVJHZVZSV1VsTlhSMFp5VGxST1YyRnJjRXhhUldSWFUxWkdjMWRzWkZOV1dFRXhWbXRhYTA1R1VYaGFSV2hVWVRGd1VGWnFTbTlYUmxsM1drYzVVMkpHY0ZaVk1WSkhZVEF4Y2xkc1pGVldiV2hNVmtSR2ExTkdWbk5pUm1ScFZrVmFWRlpHVm1GaE1sSkdUVlphWVZKdGFGUlphMVoyWlVaYWNWTllhR3BOYTFwSVZqSjRiMkZyTUhsbFJtUlZWbTFTVUZScldtdFdNWEJHV2taT1RtRXpRa3RXVm1SNlRWWlplVlp1U2xoaVYyaFlXV3hvUTFFeFVsZGFSVFZzVW01Q1NGbFZWVEZWTVVwelkwaHNXRll6YUZoV01uTjRWakZXYzFwR2NFNU5iV2hXVjFkNFYyUXlWa2RXYkdoUFYwZFNXRlZ0ZUhOT2JGWllaRVJDV0dKR2NIcFdiRkpIV1ZaS2RGVnJPV0ZXYlZKTVZUQmtUMUpyTlZoaFIyeFlVakpqZDFadGNFZFpWbXhZVWxob1ZGZEhlRlpXTUdSdllVWlNWVlJyVGxoU2JYZ3dWRlpTVTJGc1NuTlhiRnBXVm5wV1RGWkhNVXRTYXpWWFlrWndhRTFXVmpSWFZsWmhXVlprV0ZKcldsZGlSbkJQV1ZkNFdtVnNaRmRYYkZwc1VqQTFlVlJzV25OWlZrcDBZVVpvV21KR2NFZGFSRVphWlZVeFNXRkdUazVXTVVwSlZteGpNVll4WkVoVGJHaHNVbnBzV0ZsclpGTk9iSEJYVjJ4YWJGSnRkRFpaVlZwM1ZqQXhSMk5GYkZoV00xSjJWVlJHVTJNeFpISlhiRkpwWVROQ1YxWnROWGRTYlZaelkwVldVMkp0VWxSWmEyaERVMFprY2xwRVVsZE5WbXcyVjJwT2IxWXhTbk5YYmxwWFVrVmFVRnBGV2t0a1ZrNXlUbFpvVTFaWVFsaFdhMXByWkRGWmQwNVlUbWxTYlZKb1ZXeFNWMk14V25OVmJrNVlWbTEwTTFkcll6VldNREZGVW10b1drMUdTbWhXYWtGNFVqRk9jMUZzWkdoaE0wSlpWbXBDWVZReVRuTldiazVXWWtkU1ZGbHRkRXRVVmxsNFYyMUdWMkpXV2tsV1IzUnJWbTFGZUdOR1dscFdSVFZVV1hwR2MyTXhXblZVYXpsWFlraENTbFpIZUZkVU1XUklVMnRrYVZKR2NHRldiR1JQVGtaWmVXVkhSbXRTYkZwNlZWY3hSMVV5Vm5KWGF6RllWa1ZLYUZaRVJtRldNWEJKVTIxd1UwMXVhRmxYVnpFd1V6QXhjMWR1UmxOaVdGSnhXV3hhWVZOV1drZGhTRTVXVFd0d1NWbFZXa05XTURGSFYycE9XbFpXY0doWk1WcExZMjFTU0dSRk5WZE5NbVF6VmpGYVUxUXlTWGxTYms1VVYwZFNjVlV3WkZOV01WSllUbFZPYkdKSGVIcFdNbmhyVmpGYVZWSnJXbHBoTVZveldWVmFhMU5HVm5WYVJtUlRZa2hDVVZaVVNucE5WMUpIVjI1R1YySkdTbkJaYlhSTFpERmFSMXBJY0U1V01VWTBWMnRhYTFsV1NrZFRiV2hhWWtad1RGWXllRlpsVlRWV1QxWlNhVlpXYjNkV1JFWnZVVEZhUjFwRmFHeFNXRkpoV2xkMFMyVnNjRWRYYkU1clZtMVNlbGt3VlRGaFZtUklZVVJLVjAxWFVYZFdNbk14VjBaU2NscEhhRTVOYm1oU1ZtcENZVmxXVFhoaVJtaE9Va1phY1ZWdE1WTk5SbEpYVm0xMGFGSnNjRnBaVlZwelZqQXhjVkp1V2xkTmJrNDBXWHBHYTJSV1JuTmpSMmhvVFc1T05GWXhVa3ROUlRWSFdrVmtZVkp0YUhCVmJuQkhWakZTVlZOc1RtdE5WbkJJVjJ0b1QxWkhSalpXYWtKWFlsaENXRlpyWkV0a1ZrWjFVV3hXVjAwd01UUlhhMUpIWVRGWmVHTkZWbFppVlZwd1ZtMTBkMWxXV2xWVFZFWlZUVlUxTUZWdE5WTlZSbVJHVTJ4V1YwMUhVVEJWZWtaelRteEdkVlJ0ZEZkaVJXOTRWbXBLTkdReFVuUlRiR3hvVTBad1dWWnFUbE5aVmxKeldrVTVVMDFyVmpaWmExcERWMFpLYzJORmVGaFdiVTR6Vkd4a1QxSXhjRWxWYXpWWFZqRktkbFp0ZUc5aU1XUnpWMnhvYWxKVWJHOVZiVEZUVTBaVmVHRkhkRmhTTUhCSldWVldNRmRzV25SVmJXaFhZVEpTVTFwV1pFdFNhelZZWlVaa1YwMHdOREZXYWtvMFlqSk5lRlJZYkZkaWJFcFZWakJrTkZac2JIUmtSWFJhVm14d2VGWkhNRFZoVmxwMVVXdG9XbFpXV1hkWlYzTjRVMGRXU1dGR2NHaGhNMEkyVmxSSmVGWXhXblJUYTJ4cVVteEtXRnBYZUdGVlZtUnlXa1JTYW1KV1dsbFZNblJ2WVVaSmVXVkdVbHBXZWtVd1ZGUkdXbVZHVm5KalJUbFhUVlZ3V0ZkWGRHOVNNa1pXVFZoU2JGSXlhR0ZaYTFwaFlVWnJkMWRzVGxOTldFSkdWbGN4ZDFVd01VbFJXR1JZWVRGYWNsUnJXbk5XTVU1WllrZDRVMUpXY0ZkV1Z6QjRWVEpXYzJORlpGZGlhelZ5Vm14U1IxWnNiRlZUYms1VlZtdFdNMWxyVWxOV1JsbDZVV3BPVldGclNucGFSbHBUWkZaa2MyTkZOV2xYUjJneVZqRmtNRmRyTlZaTlZtaFZZbXhLY2xSWE1UUlZWbXhYVm01T2FsWnJOVmxaYTFKUFlVWlpkMDFVVmxWTlYxSXpXVlZhV21ReFpIVmpSbWhUVWxoQ05sZFdZM2hUYlZaV1RsVm9hVkpyU205V2JHaERUVVpaZUZkdGRGUmlWa3BJV1RCb1UxVXlTbGxSYldoWFlXdEtNMVJYZUhOalZrNTFZMGQwVTJKclNqTldWRXAzWXpGU1YxSllaR2xTUmxwVlZtcE9RMDB4VW5GUmJrNXJWbXhLTVZZeWVIZFViVXBaWVVoYVdGWXpVbUZVYkZWNFYwWlNkVlZ0ZEU1aVdHaFNWMVphVjJNeVRsZFViR2hwVWtVMWIxWnFRWGhPVmxGNFdraGthRkpzYkROV01qVjNWMFpLUm1OSWNGcFdla1pMV2xaVk1WTkhTa2RSYldoWFYwVkpkMVpxUm1GaE1VNTBWV3RvVm1FeWVHaFZNRlpMWTJ4VmQxZHJkR3BOVjNRMVdXdFdNRlZHV2xsaFJWWldUVmRvTTFVeU1VZGtWa1pWVkd4U1YyVnNXbEZYYTJRMFkyMVdXRk5yYUdoU01uaFVXVmN4TUU1R1pGVlRXR2hPVFd0YVYxUXhhRU5XUmxsNlVXdDBXbFp0YUhKWk1GcHpUbXhPVlZadGFHbFdWbkJhVmxjd01WUXhaRlpOV0ZKc1UwVmFZVmxYZEhKa01XeFhWbFJXYWxKck5UQlVWbHAzVmpBeFNHUXpaRmhXTTFKeVdYcEtVMWRHU2xsaVJtUnBWMFpLZGxadE5YZFZNREZIWWtaa1dtVnJTbTlXYWtaM1YyeFNWbFZZWkdoV1dHaEZWVEZvYjFOdFJuVlJWRTVVVm5wV1VGcEhlSEpsVjBwSVlVZHNVMkZ0ZERSWFZFbDRUVEpHVms5WVFsUldNMEpMV1Zab2EyTkdiRFpUVkZab1lsVmFXVlZ0TlU5WFZURjBaVWhHV21GcmEzZFpWbFUxWTBaT2RFMVdjRmROUjNkM1ZqSXdlRkl5Um5OalJtaFVZbXh3Y0ZSWE5VOU5SbVIwWWtWMFVGWllhRVZWTVdoelUyMUdkVkZVVGxSV2VsWlFXa2Q0Y21WWFNraGhSMnhUWVcxME5GZFVTWGhOTWtaV1QxaENWRll6UWt0WlZtaHJZMFpzTmxOVVZtaGlWVnBaVlcwMVQxZFZNWFJsU0VaYVlXdHJkMWxXVlRWalJrNTBUVlp3VjAxSGQzZFhhMVp2WVRKT1NGVnJiRlppV0doeFdWWldkazVXVWtaVWEzQnNZVEo0ZUZrd1VtdFRiVXB5VGxSS1dGWkZjSHBaVldSTFVqQTVWVkp0Y0dsWFIxSjNWa1JLYzFOdFJuSmlTRUpyVFcxNGNWUlhjSE5qVm14WFdrVmthazFYWkRWWmEyUjNZVlV4Y1ZWdVFsVk5iWGhNV1d4YWMxZEdUbGxWYld4VFRXNW5lRmRXVWt0V01rVjVVbXhvVDFOR1NtOVdibkJUWTBad2Mxb3paRkZWTUd4NlUxZHdSbUZWT1hWak1teHFUV3BzY1ZsV1pFZGpNV2Q2Vm01c2FWRXdhekpUVjJ4T1lWVjRSRk51Y0dsTmF6VjNWMVprTkZwdFJsaFVibHBwWVZWck1sTlhNV0ZoUm14d1RWY3hXbFl3TlhOWFZ6QTFaRzFHTlUxWE1VcGlha0o2VTFkd1NtRlZPWFZqTW14cVRXcHNjVmxXWkVkak1XZDZWbTVzYVZFd2F6SlRWMnhPWVZWNFJGTnVjR2xOYXpWM1YxWmtORnB0UmxoVWJscHBZVlZyTWxOWE1XRmhSbXh3VFZSQ2EwMXRkM2RhUldSWFpWVnNkVTFJVGtwaGF6RndWREkxZW1GWFRYbFBWM0JvVmpCYWVsZEVUbGRsVjBwRVUxUmFTbUZWTVhCVVJVNUxaVzFKZVZSdVFscFdNMmh0V1Zaa1QyUnRTbkJUVkZwS1lsWndiMWRYYTNoak1rWllUbGhLWVZZeFNuZFpiV3Q0WTBkS2NGTnFiRzFWVkRBNVNXbDNhVTFUU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1WMXBvV1RKV2FXSXlPWEpNVjFscFpsTjNhVTFwU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1XRkl6WVZoU01GcFlTV2xtVTNkcFRYbEpObVY1U25waU1rNXdXVmQ0Wm1SWVNuTkphbTlwU1hsSmMwbHVUblpaTW14b1lrWTVjRmt5T1hWSmFtOXBXbTFHYVV4WGVIQmliWFJzV2tkc2RVeFhiSFZKYmpFNUlpd2lNU0k2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFdaaFkyVmliMjlyTFdZaWZTd2lNaUk2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFhSM2FYUjBaWElpZlN3aU15STZleUp6YjJOcFlXeGZkWEpzSWpvaUl5SXNJbk52WTJsaGJGOXBZMjl1SWpvaVptRmlMV3hwYm10bFpHbHVMV2x1SW4xOSIsIjEiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1mYWNlYm9vay1mIn0sIjIiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi10d2l0dGVyIn0sIjMiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1saW5rZWRpbi1pbiJ9fQ==” team_image=”1079″ team_name=”Jessica Miles” position=”Web Designer” social_show=”yes” subtechteam_style=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`}}}}” image_size=”large”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”778208″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][subtechteam box_style_type=”box_4″ _id=”965870″ social_items=”eyIwIjoiZXlJd0lqb2laWGxKZDBscWIybGFXR3hLWkRCc2NXSXliR0ZYUjNoTFdrUkNjMk5YU1hsaVIwWllVak5vVEZkclVrTmpNazVZVTFoc2FWSXdXbGxWYWs1dlZFWmtjbFZyVG1wTmF6VlpWVEZvYzJGV1NYZFhiR3hXWVdzMWRsWkZXbXRqYkZaeVZHMXdUbUY2VmxwV1ZFWnZZekpHVjFOWVpGaGlSM2hYV1Zkek1XUnNXa1pYYlhScVlrWmFlVlpITVhkVWJVWTJWbXh3VjFaRlduWlpla3BIVmpGT1dWcEdhR2xTTTJoWVYxWmtlazFYVW5OWGExcFlZbGhTY1ZscldtRmxWbHBJVFZoa1ZXSlZXVEpXYlhoM1ZqRmFSbGR1V2xwbGEzQklWbXBHVDFkV2NFZGhSMnhUVFRKb1dWWXhXbXRsYXpGWVZXNU9XR0V4Y0ZsWmJHaFRZMVpTVjFkdVpHeGlSMUo1VjJ0b2ExWlhTbFpYVkVwWFlsaG9NMVpxU2tabFZsWlpXa1prYUdFeGNEWldiWEJIVkRKTmVWTnJaRlJpVjNodlZGVm9RMkl4V25SalJVNXBUVlZXTkZZeGFHOWhiRXAwVld4c1dtRXlhRVJaZWtaWFpFZFdTRkp0ZUZkaWEwcElWakowYjJFeFdsaFRiRnBYWVd4S1lWUlZXbUZOTVZweFVtMUdVMkpWYkRaWGExcDNWakZLVjJOR2JGZFdNMEpJV1ZSS1QyTXhjRWxVYldoVFRXNW9kbFpHV205Uk1rbDRWMWhvWVZKRlNtOVVWM1J6VGxaYVNFNVZPV2hTVkVJMVZsZDRjMWR0UlhoWGFrNWFaV3RhYUZreFdrZGtWbkJIVkdzMVYwMHhSalpXYWtvd1lXczFXRkpyWkZSaVJscFVXVmQwWVZsV1duTlhhM1JXVW14c00xZHJWbUZpUmtweVRsaHNZVlpXY0ROWmEyUkdaV3hHY21KR2FGZFNXRUV5VjJ4V1lXRXhXWGhVYmxaV1lsZDRWRmxyVm5kV1ZscDBUVVJHVWsxcmJEUldNalZUVkd4T1NGVnVUbFppV0doWVZHdGFZVk5IVWtoa1IyaFhZVE5DU1ZkVVFtRlZNV1IwVTJ0a1ZHSkhhR0ZhVjNSaFlVWnJlRmRyWkd0V2JrSklWbGQ0YTJGV1pFZFNhbHBYWVd0dmQxbHFSbEpsUm1SellVWlNhVkp1UWxwWFZ6QXhVVEZaZUZWc2FHcFNiVkp4V1d0YWQyVkdWblJrUkVKV1RXdHdWMVJzVm5kWGF6RkhZMGRvV21FeVVrZGFWM2hIWTJzeFYxcEhiRmhTVlhCT1ZteG9kMUl4VG5SV2EyUllZbXhhVlZsWWNITlhSbXh6V2tjNVYySkdjRmxhVlZwcllUQXhSVlpzYUZkTmFsWlFWMVphVDFOR1ZuTlViRlpYWWxaRmQxWnRjRWRWTWsxNFdraFNhMUp0VWxoVVZXaERVMnhrVjFadFJsSk5WbkI1VkZaV2IxWnRTbk5qUm1oWFlsaG9NMWxWV21Gak1XUnlXa2QwVjJKRmIzZFhiRlpyWXpGVmVGZHJaRmhpVlZwWVZGWmFTMUpHV25GU2JrNVlVbXR3ZVZkcldtOWhWa3B6WTBoa1YxWXpVbGhYVmxwelZqSk9SMkZIZEZSU01VcDZWMWQwYTA1R1pGZGlSRnBWWWxSc2IxbHJXbk5OTVd0M1ZtNWtWMkpWY0ZwWlZWSlBWakpHY21ORmVGZGhhMXBRV1RJeFMxSXlSa2RoUmxKVFZsaENTMVpxUm1wa01sWkhWMWhzVlZkSGFHaFZNRnBoVjBac2MxcEVVbGRTYkVwWlZHeGpOVll4U25OalJXaFhZbFJGZDFsclpFdFdNV1J6WVVaa2FWSXlhREpXTVZwaFZERktjazVXWkZoaVNFSndWVzE0ZDJJeFduUmpSV1JyVFZad2VsWXlOVTlXVjBwSVZXeFNWVlpYYUVOYVZWcGhWakZzTmxKc1NrNVdia0paVm1wR2IyUXhXbGRhUldob1VqSm9WMWxVUm1GaFJtdDVaVWRHYWxacmNERlhhMXBQVmpKS1IySXpaRmRXZWtJMFdYcEdXbVZHWkhWV2JFcHBWbFp3V1ZkWGVHOVZNazVYVld4a1dHSnJOVmxWYlhSM1pXeHNWbGRyT1doV2EzQXhWVmMxWVZkSFNraFZXR1JoVWtWYWFGWnFSbXRrVmxwMFkwWk9WMDFWY0RKV2JHTjNaVVUxUjFkWWFGaFhSM2hRVm14U2MySXhiSEpXYm1SWFlrWmFNRnBWYUU5V01WcHpZMGh3V2sxR1NsQldha3BIWTJ4S2NWVnNXbWxTYmtKdlYydGFhMVF4U1hoalJWcFBWbTFTVDFWcldrcE5iRnAwWkVkMFQxSXdWalJXYkdoelZtMUZlVlZzVmxwaVdGSm9WakJhYzFkWFRrZGFSbWhUWW10S1dsZHJWbXRTTVZwWFUyNVNWbUpIZUZaV2JURnZZMnhhV0dNemFHcE5WMUl4V1RCYWExVXdNSGxoUkVwWVZtMVJNRlY2Um10V01VcDFWV3hDVjJKV1NuZFdWekV3WkRBMWMxZHJaRmhpVlZweFZGVlNWMlZzV2toT1ZtUlhWakJ3V1ZsVll6VlpWbGw2Vlcxb1ZXRXhjSEpXTUdSVFUwVTVWMVJyTlZkTlZXOHlWbTF3U2sxV1ZYaFhibEpUVjBkNGIxVnFRbUZoUmxweFZHeE9hRkp1UWtoV01qVnJWMFpKZUZkcmJGWmlWRVYzVm1wQmVGTldSbkpqUm1oWFRURktiMVpZY0VkVk1rMTRWR3hzYWxKc1dtOVphMXAzVjFaYWRHUkdaRnBXTURWNldXdFNZVlV5U2taT1dFcFdZbGhTTTFwWGVGcGxWVEZWVld4YVRsWnVRalZYVkVKaFdWWmtSMWRxV2xKWFIyaFhWbXRXZDFWR1ZuRlNiR1JxVFd0YVNWa3daRFJoUlRGWlVXcFdWMkV4Y0doWlZFWldaVVp3UmxwSFJsUlNXRUpZVjFkMFZrMVdiRmRYYmtaU1ltMVNXRlJXV25OT1ZuQldZVVU1VjAxRVJsZFpibkJMVmpKS1ZWSnVXbGROYm1ob1drVmFWMk50UmtkYVIyeFhVbFp3U2xaclkzaE9SbEY1VkZob1YySnJOV2hWYWs1dllqRlNWMkZGVGs1aVJuQjRWVzB4UjFZd01WaGxSbXhYVW0xb2VsWnNaRVpsUjA1R1QxWmthVmRIYUc5V2JGSkhZekpOZVZKclpGVmlSbHBQVm1wT2IwNXNaRmRXYlhST1VteEtlVlJXV205V2JVcDBaVVpvV21KR1NrZGFSRVpoWTFaR1dXRkhjRTVXTVVvMlZqSjBZV1F5UmtaTldGSm9VbTE0V0ZsVVNsSk5SbHBGVW10MGFtRjZWbGhXTWpFd1ZUSktjbE5zYkZkU2JFcERWRlZWZUZJeGNFZFdiRXBwVmxad1dGZFhlR0ZaVmxsNFZXNU9XR0pyTlc5WmExWnpUbFpzVmxkdE9WZFdiSEJZVlRKMGExWldXbk5qUjJoV1lrWndURnBGWkZOVFIxSkdUbGRvVGxkRlNrdFdiVEYzVWpKSmVWSllhR0ZTVjJoVldXMTRZVlV4YkhKYVJGSlhUVmQ0VmxWdGVHRmlSa3B6WWtST1YwMXFWbkpXYWtGNFYxWkdjbHBIUmxOV2JrSlJWbXhTUzFJd05YTlhiazVoVW0xU2IxbFVTVFZOTVdSeVZXdDBVMDFWYkRSWGEyaFBWakpLUms1WVFscGlSbkJNVmpGYVlWZEhWa2hTYkhCWFlrWndTVlp0TVhkWlZscElVMnRvVm1KcmNGZFpiR2hPWlVaWmVXVklUbXBpUjFKNlYydGtiMVl3TVVkWFdIQllWa1ZLY2xscVJscGxWazV6WWtaS2FWSlZjR2hYVm1Rd1pERlNSMWR1UmxSaE0xSlVWRlpvUTFOV1ZuUmxSVGxYVFZWc05sbFZVbGRXTURGWVZWUkNWMkZyY0ZOYVZscFhWMWRHUjFwR2FGTk5iV2haVmpGa05GWXhiRmRYYkdScFUwVTFXRmx0TVZOWFZsWjBUVlJDVGsxWFVscFpNRnByVjBaS2NtTkljRnBoTVVwWVYxWmFTMVl4VG5OVmJHUk9ZV3RhV1ZkVVNYaFVNVXAwVW10a1lWSlVWbFJaYTFwYVRVWmFkR05GWkZwV2JFWTFWbGQwYTFaSFNuSk9WMmhXWWtaS1dGWXdXbHBrTVZweVdrVTVhVkp1UWpSV1Z6QjRaREpLUjFOWVpFOVdSVXBZV1d4b1UyUnNXbk5hUlZwc1ZqQmFTRlp0ZUhkaFZtUkhVMnN4VjJKWWFHaFpla1pyVW1zeFYxWnNXbWxYUmtwVlYxZDBiMUV4WkZkWGJrNVlZbFJzYjFSV1dtRlRSbGw1WlVjNWFWSnJOVWxXVnpGdlZtMUZlRmRxVG1GV00yaG9WVEJrVjFJeFpIUmtSVFZvVFZkME5WWnNVa3BsUmtsNFdrVmtWRmRJUW05VmJGSkhWMVpzY2xwRk9VOVNiRlkxVkZaYWExWXdNVmRYYWtaWFlsaG9URmxXV2s5U2JFNXpZa1prVTJKRmNFMVhWM0JMVlRGSmVHTkZiRlJpUjJod1ZtdGtORlpzV2tkYVNIQnNVbFJDTkZscmFFdGhSa3BZVlcwNVYySkdTa2hVVlZwM1ZteGFjVkZzY0ZkaVNFSTJWbXBKTVdReGJGZFhXSEJvVW10S1dGUlZXbFpsUmxwMFkzcFdXRkl4U2tsWmExcFBWR3N4VmxacVVsZGhhMXB5VkZWa1JtVldUbGxpUms1cFVqRktWbGRYTVRCWlYwNUhWbGhrWVZKck5WbFdiWGgzWlZaYWRFNVZkRlZpUm5BeFZWZDBiMVl5U2xWV2JFSmFWak5vWVZwRVNrdFNWbHB6WTBkb1RtSkZjRXBXTVZwaFdWWnNWMWRZYkZWaE1uaG9WVzB4VTFaR1duUk9WVTVzVm14c05GWXlNVEJWTURGV1lrUldWbUpIYUROWlZscExaRVpXZFZGc1pHaGhlbFl5VjJ0U1IxbFdTWGhqUld4aFVqTkNUMWxyV25kWFZscHpXa1JDYUUxWGVGaFZNalZYVlcxS1ZXSkdhRnBXTTFKb1ZGUkdZV014WkhWYVJrNVhZWHBWZUZaclpEUldNa1pYVjJ4a2FsSnRhRmxXYlRGdlRURldObEp1VGxkTldFSkhXVlZrTkZVeFpFaGhSemxYWWxSV00xVnFSazVsUjA1SFdrWm9hVkpVVm5sV2JURXdXVmRXYzJFelpGaGlXRkpXV1Zod1IwMUdiRlpWYTA1WFRVUkdNVlpYTVc5WGJVWnlWMnM1WVZac2NGUldNVnAzVTBkS1IxVnNUbGRpYTBsNlZtMTBZV0Z0VmtaT1ZXUlZWMGRvY1ZWdE1WTlhSbXgwWTNwR2FrMVhlSGxXYkZKSFYwWmFjMU51Y0ZkaVJrcFlXVlZWZUdOdFRrWmlSMFpUVm10d1dWWnFTWGhTYlZaWFZtNVdXR0pJUWxoWmEyaERWRlprVlZKdGRGUk5WVFZZV1RCV2EyRkdTblJWYkZKWFlXczFVRlJyV2xwbFYxSklVbXhrVG1GNlJURldhMlEwWWpGYVIxcEZhR3hUUlVwWFdWZDBTMkZHYTNkWGJVWnFUVmRTTVZkclpEQlViRnAxVVd0b1YyRnJiRE5VYkZwaFkyc3hWbFpzU21oaVJuQllWMWQ0YjJJeVZuTlhibEpPVmxkU2NWbHJWVEZOUm14V1YyMTBWV0pGY0hwWk1GSmhWMFphUmxOdGFHRlNSWEJQV2xWYVYyUldTbk5XYld4WFRXMW9XbFp0TVRCV01WcDBWbXRrV0dKR1dsUlphMVV4V1ZaYWNWRnVaRlJXYkhBd1dsVmtSMkZIU2taalJXaGFUVWRTU0ZZeWVGcGxiRlp4Vkd4a1YxWnVRalZYYTFKSFlUSlNWMVZ1VG1oU2F6VlBWbTAxUTFNeFduUmpSWEJzVWxSR1NGZHJWbXRXUjBwSVpVWk9XbFl6YUROV2FrWlRWakZ3UjFSck5VNVhSVXBLVmtaYVYyRXhXWGxUYkZwcVVsWndXRmxzYUc5V1JsbDNWMnQwVjFac2NIbGFWVnB2VmpKV2NsZFVTbGRTYkhCWFdsVmtUbVZIVGtaYVJtUnBVbXR3ZDFkV2FIZFdNbEp6VjJ4b2FsSlZOWEpVVmxVeFUwWmFWMkZIT1doU2EzQlhWR3hhYzFkc1pFbFJhMmhoVmxad2Vsa3llRmRqYkhCSFdrWk9hVkl6WTNsV2JGcHJaREZOZUZwSVRsaGlhelZ4Vld0Vk1XRkdWbk5YYm1SVlVtNUNSMWRyVmpCVk1rWTJVbXhvV0dFeFZYaFdSekZMVjBad1JWZHNaR2hoTVhCNFYydFNTMVl4U25KTlZscG9VbXhLYjFSWGVFdGxSbHBZWlVkMGFVMXJOVWhXYkdoclYwZEtWbGRzV2xwaE1YQXpXbFZhVm1WWFRrZFViRlpwVW01Q05WWkhlR0ZqTVZwWVVsaHNhRk5HY0ZoV2JGcDNWakZ3UlZOcmRGUldNRFZJVmxkNGExUnJNVVpqUld4WFRWWndhRlp0Y3pGWFJsWnpZVVpXV0ZJemFIZFdWM0JQVVRGUmVHSkdhRTVXUmtwelZXMHhVMWRHV1hsTlZFSldUVVJHZVZSV1VsTlhSMFp5VGxST1YyRnJjRXhhUldSWFUxWkdjMWRzWkZOV1dFRXhWbXRhYTA1R1VYaGFSV2hVWVRGd1VGWnFTbTlYUmxsM1drYzVVMkpHY0ZaVk1WSkhZVEF4Y2xkc1pGVldiV2hNVmtSR2ExTkdWbk5pUm1ScFZrVmFWRlpHVm1GaE1sSkdUVlphWVZKdGFGUlphMVoyWlVaYWNWTllhR3BOYTFwSVZqSjRiMkZyTUhsbFJtUlZWbTFTVUZScldtdFdNWEJHV2taT1RtRXpRa3RXVm1SNlRWWlplVlp1U2xoaVYyaFlXV3hvUTFFeFVsZGFSVFZzVW01Q1NGbFZWVEZWTVVwelkwaHNXRll6YUZoV01uTjRWakZXYzFwR2NFNU5iV2hXVjFkNFYyUXlWa2RXYkdoUFYwZFNXRlZ0ZUhOT2JGWllaRVJDV0dKR2NIcFdiRkpIV1ZaS2RGVnJPV0ZXYlZKTVZUQmtUMUpyTlZoaFIyeFlVakpqZDFadGNFZFpWbXhZVWxob1ZGZEhlRlpXTUdSdllVWlNWVlJyVGxoU2JYZ3dWRlpTVTJGc1NuTlhiRnBXVm5wV1RGWkhNVXRTYXpWWFlrWndhRTFXVmpSWFZsWmhXVlprV0ZKcldsZGlSbkJQV1ZkNFdtVnNaRmRYYkZwc1VqQTFlVlJzV25OWlZrcDBZVVpvV21KR2NFZGFSRVphWlZVeFNXRkdUazVXTVVwSlZteGpNVll4WkVoVGJHaHNVbnBzV0ZsclpGTk9iSEJYVjJ4YWJGSnRkRFpaVlZwM1ZqQXhSMk5GYkZoV00xSjJWVlJHVTJNeFpISlhiRkpwWVROQ1YxWnROWGRTYlZaelkwVldVMkp0VWxSWmEyaERVMFprY2xwRVVsZE5WbXcyVjJwT2IxWXhTbk5YYmxwWFVrVmFVRnBGV2t0a1ZrNXlUbFpvVTFaWVFsaFdhMXByWkRGWmQwNVlUbWxTYlZKb1ZXeFNWMk14V25OVmJrNVlWbTEwTTFkcll6VldNREZGVW10b1drMUdTbWhXYWtGNFVqRk9jMUZzWkdoaE0wSlpWbXBDWVZReVRuTldiazVXWWtkU1ZGbHRkRXRVVmxsNFYyMUdWMkpXV2tsV1IzUnJWbTFGZUdOR1dscFdSVFZVV1hwR2MyTXhXblZVYXpsWFlraENTbFpIZUZkVU1XUklVMnRrYVZKR2NHRldiR1JQVGtaWmVXVkhSbXRTYkZwNlZWY3hSMVV5Vm5KWGF6RllWa1ZLYUZaRVJtRldNWEJKVTIxd1UwMXVhRmxYVnpFd1V6QXhjMWR1UmxOaVdGSnhXV3hhWVZOV1drZGhTRTVXVFd0d1NWbFZXa05XTURGSFYycE9XbFpXY0doWk1WcExZMjFTU0dSRk5WZE5NbVF6VmpGYVUxUXlTWGxTYms1VVYwZFNjVlV3WkZOV01WSllUbFZPYkdKSGVIcFdNbmhyVmpGYVZWSnJXbHBoTVZveldWVmFhMU5HVm5WYVJtUlRZa2hDVVZaVVNucE5WMUpIVjI1R1YySkdTbkJaYlhSTFpERmFSMXBJY0U1V01VWTBWMnRhYTFsV1NrZFRiV2hhWWtad1RGWXllRlpsVlRWV1QxWlNhVlpXYjNkV1JFWnZVVEZhUjFwRmFHeFNXRkpoV2xkMFMyVnNjRWRYYkU1clZtMVNlbGt3VlRGaFZtUklZVVJLVjAxWFVYZFdNbk14VjBaU2NscEhhRTVOYm1oU1ZtcENZVmxXVFhoaVJtaE9Va1phY1ZWdE1WTk5SbEpYVm0xMGFGSnNjRnBaVlZwelZqQXhjVkp1V2xkTmJrNDBXWHBHYTJSV1JuTmpSMmhvVFc1T05GWXhVa3ROUlRWSFdrVmtZVkp0YUhCVmJuQkhWakZTVlZOc1RtdE5WbkJJVjJ0b1QxWkhSalpXYWtKWFlsaENXRlpyWkV0a1ZrWjFVV3hXVjAwd01UUlhhMUpIWVRGWmVHTkZWbFppVlZwd1ZtMTBkMWxXV2xWVFZFWlZUVlUxTUZWdE5WTlZSbVJHVTJ4V1YwMUhVVEJWZWtaelRteEdkVlJ0ZEZkaVJXOTRWbXBLTkdReFVuUlRiR3hvVTBad1dWWnFUbE5aVmxKeldrVTVVMDFyVmpaWmExcERWMFpLYzJORmVGaFdiVTR6Vkd4a1QxSXhjRWxWYXpWWFZqRktkbFp0ZUc5aU1XUnpWMnhvYWxKVWJHOVZiVEZUVTBaVmVHRkhkRmhTTUhCSldWVldNRmRzV25SVmJXaFhZVEpTVTFwV1pFdFNhelZZWlVaa1YwMHdOREZXYWtvMFlqSk5lRlJZYkZkaWJFcFZWakJrTkZac2JIUmtSWFJhVm14d2VGWkhNRFZoVmxwMVVXdG9XbFpXV1hkWlYzTjRVMGRXU1dGR2NHaGhNMEkyVmxSSmVGWXhXblJUYTJ4cVVteEtXRnBYZUdGVlZtUnlXa1JTYW1KV1dsbFZNblJ2WVVaSmVXVkdVbHBXZWtVd1ZGUkdXbVZHVm5KalJUbFhUVlZ3V0ZkWGRHOVNNa1pXVFZoU2JGSXlhR0ZaYTFwaFlVWnJkMWRzVGxOTldFSkdWbGN4ZDFVd01VbFJXR1JZWVRGYWNsUnJXbk5XTVU1WllrZDRVMUpXY0ZkV1Z6QjRWVEpXYzJORlpGZGlhelZ5Vm14U1IxWnNiRlZUYms1VlZtdFdNMWxyVWxOV1JsbDZVV3BPVldGclNucGFSbHBUWkZaa2MyTkZOV2xYUjJneVZqRmtNRmRyTlZaTlZtaFZZbXhLY2xSWE1UUlZWbXhYVm01T2FsWnJOVmxaYTFKUFlVWlpkMDFVVmxWTlYxSXpXVlZhV21ReFpIVmpSbWhUVWxoQ05sZFdZM2hUYlZaV1RsVm9hVkpyU205V2JHaERUVVpaZUZkdGRGUmlWa3BJV1RCb1UxVXlTbGxSYldoWFlXdEtNMVJYZUhOalZrNTFZMGQwVTJKclNqTldWRXAzWXpGU1YxSllaR2xTUmxwVlZtcE9RMDB4VW5GUmJrNXJWbXhLTVZZeWVIZFViVXBaWVVoYVdGWXpVbUZVYkZWNFYwWlNkVlZ0ZEU1aVdHaFNWMVphVjJNeVRsZFViR2hwVWtVMWIxWnFRWGhPVmxGNFdraGthRkpzYkROV01qVjNWMFpLUm1OSWNGcFdla1pMV2xaVk1WTkhTa2RSYldoWFYwVkpkMVpxUm1GaE1VNTBWV3RvVm1FeWVHaFZNRlpMWTJ4VmQxZHJkR3BOVjNRMVdXdFdNRlZHV2xsaFJWWldUVmRvTTFVeU1VZGtWa1pWVkd4U1YyVnNXbEZYYTJRMFkyMVdXRk5yYUdoU01uaFVXVmN4TUU1R1pGVlRXR2hPVFd0YVYxUXhhRU5XUmxsNlVXdDBXbFp0YUhKWk1GcHpUbXhPVlZadGFHbFdWbkJhVmxjd01WUXhaRlpOV0ZKc1UwVmFZVmxYZEhKa01XeFhWbFJXYWxKck5UQlVWbHAzVmpBeFNHUXpaRmhXTTFKeVdYcEtVMWRHU2xsaVJtUnBWMFpLZGxadE5YZFZNREZIWWtaa1dtVnJTbTlXYWtaM1YyeFNWbFZZWkdoV1dHaEZWVEZvYjFOdFJuVlJWRTVVVm5wV1VGcEhlSEpsVjBwSVlVZHNVMkZ0ZERSWFZFbDRUVEpHVms5WVFsUldNMEpMV1Zab2EyTkdiRFpUVkZab1lsVmFXVlZ0TlU5WFZURjBaVWhHV21GcmEzZFpWbFUxWTBaT2RFMVdjRmROUjNkM1ZqSXdlRkl5Um5OalJtaFVZbXh3Y0ZSWE5VOU5SbVIwWWtWMFVGWllhRVZWTVdoelUyMUdkVkZVVGxSV2VsWlFXa2Q0Y21WWFNraGhSMnhUWVcxME5GZFVTWGhOTWtaV1QxaENWRll6UWt0WlZtaHJZMFpzTmxOVVZtaGlWVnBaVlcwMVQxZFZNWFJsU0VaYVlXdHJkMWxXVlRWalJrNTBUVlp3VjAxSGQzZFhhMVp2WVRKT1NGVnJiRlppV0doeFdWWldkazVXVWtaVWEzQnNZVEo0ZUZrd1VtdFRiVXB5VGxSS1dGWkZjSHBaVldSTFVqQTVWVkp0Y0dsWFIxSjNWa1JLYzFOdFJuSmlTRUpyVFcxNGNWUlhjSE5qVm14WFdrVmthazFYWkRWWmEyUjNZVlV4Y1ZWdVFsVk5iWGhNV1d4YWMxZEdUbGxWYld4VFRXNW5lRmRXVWt0V01rVjVVbXhvVDFOR1NtOVdibkJUWTBad2Mxb3paRkZWTUd4NlUxZHdSbUZWT1hWak1teHFUV3BzY1ZsV1pFZGpNV2Q2Vm01c2FWRXdhekpUVjJ4T1lWVjRSRk51Y0dsTmF6VjNWMVprTkZwdFJsaFVibHBwWVZWck1sTlhNV0ZoUm14d1RWY3hXbFl3TlhOWFZ6QTFaRzFHTlUxWE1VcGlha0o2VTFkd1NtRlZPWFZqTW14cVRXcHNjVmxXWkVkak1XZDZWbTVzYVZFd2F6SlRWMnhPWVZWNFJGTnVjR2xOYXpWM1YxWmtORnB0UmxoVWJscHBZVlZyTWxOWE1XRmhSbXh3VFZSQ2EwMXRkM2RhUldSWFpWVnNkVTFJVGtwaGF6RndWREkxZW1GWFRYbFBWM0JvVmpCYWVsZEVUbGRsVjBwRVUxUmFTbUZWTVhCVVJVNUxaVzFKZVZSdVFscFdNMmh0V1Zaa1QyUnRTbkJUVkZwS1lsWndiMWRYYTNoak1rWllUbGhLWVZZeFNuZFpiV3Q0WTBkS2NGTnFiRzFWVkRBNVNXbDNhVTFUU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1WMXBvV1RKV2FXSXlPWEpNVjFscFpsTjNhVTFwU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1XRkl6WVZoU01GcFlTV2xtVTNkcFRYbEpObVY1U25waU1rNXdXVmQ0Wm1SWVNuTkphbTlwU1hsSmMwbHVUblpaTW14b1lrWTVjRmt5T1hWSmFtOXBXbTFHYVV4WGVIQmliWFJzV2tkc2RVeFhiSFZKYmpFNUlpd2lNU0k2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFdaaFkyVmliMjlyTFdZaWZTd2lNaUk2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFhSM2FYUjBaWElpZlN3aU15STZleUp6YjJOcFlXeGZkWEpzSWpvaUl5SXNJbk52WTJsaGJGOXBZMjl1SWpvaVptRmlMV3hwYm10bFpHbHVMV2x1SW4xOSIsIjEiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1mYWNlYm9vay1mIn0sIjIiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi10d2l0dGVyIn0sIjMiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1saW5rZWRpbi1pbiJ9fQ==” team_image=”1076″ team_name=”Pena Valdez” position=”Web Designer” social_show=”yes” subtechteam_style=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`}}}}” image_size=”large”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”82114″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][subtechteam box_style_type=”box_4″ _id=”978412″ social_items=”eyIwIjoiZXlJd0lqb2laWGxKZDBscWIybGFXR3hLWkRCc2NXSXliR0ZYUjNoTFdrUkNjMk5YU1hsaVIwWllVak5vVEZkclVrTmpNazVZVTFoc2FWSXdXbGxWYWs1dlZFWmtjbFZyVG1wTmF6VlpWVEZvYzJGV1NYZFhiR3hXWVdzMWRsWkZXbXRqYkZaeVZHMXdUbUY2VmxwV1ZFWnZZekpHVjFOWVpGaGlSM2hYV1Zkek1XUnNXa1pYYlhScVlrWmFlVlpITVhkVWJVWTJWbXh3VjFaRlduWlpla3BIVmpGT1dWcEdhR2xTTTJoWVYxWmtlazFYVW5OWGExcFlZbGhTY1ZscldtRmxWbHBJVFZoa1ZXSlZXVEpXYlhoM1ZqRmFSbGR1V2xwbGEzQklWbXBHVDFkV2NFZGhSMnhUVFRKb1dWWXhXbXRsYXpGWVZXNU9XR0V4Y0ZsWmJHaFRZMVpzY2xkdFJteFdiSEJKVkZab2ExWlhTbFpYVkVwWFlsaG9NMVpxUm1GU2JHUjFWMnh3YkdFelFrbFdiWEJIVkRGa1YyTkZaR2hTTW5oVVZGUktiMWRXV1hoWGJYUnNZWHBHV1ZaWE5VOVhSMFY0WTBac1dtSkhhRlJaTVZwelkyeGtkRkp0ZUZkaVNFSktWa1phYjJFeFdsaFRiRnBZVmtWd1dGbHNhRzlOTVZweFVtMUdVMkpIVWpGV01uaDNZa2RGZWxGcmJGZGlXRUpJVmtSR2ExWXlUa1phUjJoVFRXNW9WVlpHVWt0aU1XUlhWMWhvV0dKWVVuTlpXSEJIVjFaYVdFNVZPVmhTTUZZMFdUQmFjMWR0U2toaFJsSmFUVlp3VkZacVJtdGtWbkJJWlVkc1UwMVZiekZXYWtvd1lqSkZlRmRzYUZSaVJuQlpWbXRXZDFkR2JITmhSemxPVFZad2VGVXlkR0ZpUmxwelYyeHdXR0V4Y0hKWlZXUkdaVWRPUlZkc1pHbFhSVXBKVm10U1MxUnRWbGRVYmtwaFVteEtjRlpxVG05a2JGcEhWbTA1VWsxcmJEUldNalZUWVd4S1ZrNVlRbFZXYkZwWVZHdGFXbVZIUmtoUFYyaHBVbGhCZDFac1pEUmpNV1IwVWxoc2FGSldTbUZhVjNSaFYwWndSbHBHWkZSU2EzQXdXbFZhYTJGWFJYZGpSV3hYWVd0dmQxbHFTa1psUm1SellVWlNhVkp1UWxsWFZtUTBVekZzVjFWc1dsaGlWVnBQVkZaYWQyVkdWblJOVldSV1RXdHdWMWxyVW1GWFIwVjRZMFJPVjJGcldreFdha3BQVWpKS1IxcEdaRTVOUlhCS1ZqRmFVMU14VVhsVVdHaHFVbGQ0Vmxsc1pHOVdSbEpZVGxjNWEySkdjRWhXTWpBMVZXc3hjbUpFVWxkTlYyaDJWMVphUzFKc1RuUlBWbFpYVFRGS05sWkhlR0ZaVms1R1RsWmFVRll5YUZSV2ExWktUVlphYzFwRVVtcE5WMUl3Vld4b2IxZEhSbkpPVjBaaFZqTlNhRmxWV25KbFJtUnlXa2QwVjJKclNrbFdhMlI2VFZaWmQwMUlhRk5oYkhCWVdWZDBkbVF4YkZoamVrWllVbXR3ZVZkcldsTmhWa3B6WTBaV1dGWnRVWGRYVmxwelZqRmtkVlJzYUdoTk1VcFlWbGN4TkdNd01IaGFTRXBYWWxWYWNGVnRkSGRsVmxKellVaE9XbFpzY0ZoWk1GSlBWMjFGZVZWclpHRldNMmhJV1RJeFMxSXlSa2RhUms1WVVsVldOVlpxU2pSV01XeFlVbGhvV0ZkSGFGWlpiWGhoVmpGc2MxcEVVbGRTYlhoNVZtMDFhMVl4V25OalJFSlZWbFpLU0ZaWGMzaGpiVXBGVld4a1RtRnNXbFZXYTJRMFZERk9SMVp1VmxWaVJuQndWakJrYjFkV1draGtSMFphVm1zMVNWWlhkRzloTVVsNVlVWm9XbFpGTlVSVk1WcHJWbFpHZEZKc1drNVdNVWwzVmxSS01HRXhXa2hUYTJob1VqQmFhRlpxVGxOaFJteFdWMjVLYkZKdFVubFhhMlF3VmpKS2NsTnJiRmRpUjFFd1dWUktSMVl4Y0VaYVJrNW9Za2hDV1ZkV1pEQmtiVkY0WWtoR1UySkZjSE5WYlRGVFpXeHNWbGRzVG1oV2EzQXhWVmQ0ZDFkR1dqWlJXR2hXVmtWYVlWcFZXbGRqTWtaSVkwWk9hVlpyY0RSV01XUXdXVmRSZVZaclpGZGliRXB5Vld0V1MxWXhVbGhrU0dSWFRWWktlbFp0Tld0WFIwWTJVbXRvV2sxSFVuWldNakZHWlZaV2NscEhSbGROTW1oSlYxUktlbVZHV1hoalJXaHBVbTFvVkZac2FFTlVNVnAwWlVjNWEwMVZiRFJXUnpWVFZqSkZlVlZzYkZwaVdHaG9WbXhhYzFkWFRrbFViR2hUWWxob05sWXlkR3BPVmxsNVUydGthbEp0ZUdoV2JGcDNZMnhzVlZGWWFGTldiSEI2V1ZWYWExUnRSbk5YYkVaWFRWWndhRlpFUms5U01WcDFWR3hXYVZKc2NGbFhWM2hoVW0xUmVGZHVVbXBTVjFKWFZGZHplRTVHWkhKaFJrNW9UVlZ3TUZaWGVHOVdWbHBZWVVWU1ZrMXVhSEpXYWtaaFpFWktjMU5yTlZkaWEwa3hWbXRhWVZZeVNYaFhibEpVWW1zMWNWVnRNVzlYUm14ellVYzVUazFYZUZkV01qRkhZV3N4V0ZWdWJGaGhNbEYzVm1wS1MxSnRTWHBhUm1ocFVteHdlVmRZY0VkV2JWWkhXa2hLWVZKdGFIQldiRnAzVjFaYVIxZHRSbFJOVlhCSVZqSTFSMVV5U25KT1ZteFdZbGhTTTFwV1dtdGpiR1IwVDFkb1YyRXpRalpYVkVKdllURlplRmRZY0ZaaVIyaFpWbTE0ZDJWc1duRlRhemxUVFd0YVNWcEZXbE5WTURGV1kwUmFWMDFYVVhkWlZFRXhVakZ3UjFwSGJGTlNia0pYVjFkNFUyTXlTWGhpU0VwWVltczFUMVJXWkRCTk1WcDBUbGQwVjAxcmNGZFpNRnAzVjJ4YVYxTnNRbGRoYTNCSVdUSXhUMUp0VmtkYVIyaG9UVmhDVWxZeFVrcGxSazE0VTFoc1UyRXlVbTlWYlhoTFZrWmFjMkZGVGxSTlZuQjRWVzB4ZDJFd01YTlhhMmhYVFZkb2VsWnNXbXRUUjBaSVlVWmFUbEp1UW05V2FrSmhZekpOZUdORlZsWmlSMUpVV1d0V2QxZHNXa2hsUjNCUFZteHNORlV5TlU5aGJFcFlZVVpvV21KR1NrZGFSRVp6WTJ4d1JtUkdaRTVXTVVvMlYxWldZV0V5UmxkVFdHeG9Va1Z3V0ZSV1duZGhSbHBGVW10MGFtRjZWbGhYYTFwdllWWk9SbE51WkZkV2VrVXdXa1JLU21WR1pIVlZiWEJUVmpGS2VWWkdXbUZrTWxaelYxaHNUMVpVYkZoV2FrSjNVMVphV0dWR1RsZFdiSEJaV1ZWV1QxbFdXbGRqUjJoWFlXdGFlbFJ0ZUV0ak1VNXlUbFprYVdFd2NHRldiVEYzVWpKSmVWVllhRmhpUjFKb1ZXeGtiMkl4Vm5GVGJUbFhUVmQ0VmxWdE1VZGhSa3AwWkVSV1lWWlhVa2haVjNoaFkyMU9SVkpzYUdoTldFSlJWbTF3UzFNeFNYbFRXSEJoVW0xU1dGcFhkRXBOUm1SWlkwVmtXR0pXV2toWGEyaFhWakpLUm1OSVFsZGlSbkF6VmpGYWExZEhWa2hQVmxwT1lYcFdXVlpzWkRSaE1XUklVMjVLVDFadGVGZFpiR2hUVFRGd1dHVklUbGRpUjFKNVZERmtiMVl5UlhwUldHaFhWbTFOZUZkV1dtdFRSazV5WVVaYVdGSXhTbTlXVjNSWFdWZEdSMWR1UmxOaVdGSnlWbTE0ZDAxR2EzZFhhemxYVFVSR1Yxa3dVa3RXTWtwSVZHcE9ZVlpXVlhoVmFrWnJWMWRHUjJGR2FGTk5NbWhTVm0weE5GVXlUWGxUV0docFUwVndXRmx0TVZOWFJteHlWMjFHVGxKdVFsZFpWVlUxVmpBeFYyTkljRnBOUjJnelZqSnplRkl4VG5OUmJHUm9ZVE5DU1ZkVVNqUlRNazVYVm01T1dHSlhlRlJaYlhSTFpHeFplV1JIUm1oTlZrWTBWVEZvYjJGc1NsZGpSa0pYWWxSR1ZGWkVSbGRqYkdSeVkwVTFhVkp1UVhkWGExWnJUVVpSZUZOWVpGZGhiRXBZV1d0a2IyVnNXblJOVlZwc1ZteGFlbFp0ZUhkaFZtUkhVMjA1VjJGclNtaFpla1pyVjBaU2NscEhSbE5pVjJoVlYxY3hNRk14WkhOYVNFcFhZbGhTVkZSV1duZFhSbFY1VGxaT1YySlZjRWxhVlZwaFZqSktWVkp1V2xwTmJtaG9WakJrVG1WdFJraGpSVFZYVFZWc05GWXhVa05aVjBWNFZsaGtUbE5IZUc5VmExWjNWMVphZEUxV1NrNVNiRmt5VlcweE1GWXdNVlpqUkVaWFZqTm9SRlpxU2t0V01VNTFXa1prVjJWclZqTlhhMUpDVFZkTmVGcElTbUZTYldod1ZteGFkMlZHV2tkV2JFNVhUV3hhZWxZeWRHOVVNVnAwVld4b1YyRnJTak5XTVZwelZteHNObFpzY0ZkaVIzY3lWbXhqZUdJeFdsaFNXR2hxVTBWd1dGUlZaRk5XUmxWM1ZsUldWMDFXU25sVWJGcHJWR3hhV0U5SWJGZGlWRVl6VlRKemVGWXhXbGxoUm1ocFlrVndWVlpxUW10T1IwbDRWbTVHVW1KVldtOVZiWGgzWlVaYVNHVkZPV2hTYTNBeFZWZDBiMVl3TVhGV2JrcFhUVVp3UzFwVldtdGpiVXBIVjIxc1YxSldXWHBXYlRGM1VXMVdSMVJzWkZOaWEzQnhWVzB4YjFkR1VsVlNhM1JwVFZad1dsa3dWbXRXYXpGeVRWUlNWMUl6YUhwWlYzaExZekZrZEU5V2NHaE5XRUY2Vm1wR1lWbFhVa2hWYTJSaFVtNUNXRlJWVWxkT2JHUllaRVpPV2xac1ZqVlZNblJoVkRGa1JtTkdaRnBpUjJoVVZGUkdkMWRIVmtkalIzaFhWa1ZhVjFac1pEUlpWbEp6VjI1V1VtRnNXbGxXYTFaTFlVWmtWMWR0ZEZOTlYxSjRWako0UzFkR1NYbGhSbWhYWWxoU1dGcEVSbGRTTVZwMVVteE9hVkl4U25oV1JtUXdXVlpPVjJFelpHRlNSa3B2Vld4U1IxZHNWbGhqUm1SWFRXdFdORmt3Wkc5WGJGcEdWMnhrWVZaV2NETlZiWGgzVTBaS2MxVnNUbGhTVlhCYVZtcEdhMDFHV25KTlZtUnBVbTFTV1ZsdGRHRlZNV3gwVFZaT1dGSnNTbGhXTWpWUFZERmFkVkZzWkZwV1ZsVXhWbXBCZUZKV1NuTmFSbkJwWW10S1RWWnRjRXRUTVZwWFUyNVdXR0pIVWs5WmJURnZZakZrY2xadFJsZE5helV3VlcxMGExbFdTWGxsUm1oV1lrWndNMVV5ZUdGamJHdDZZVVU1VTJKRldURldhMXB2WWpGWmVWTnVTazlXTW1oWFdWZHpNV1JzYkhGU2JFNVhUV3RhUjFaSGN6RmhWa3AxVVdwU1YxWjZRalJWYWtaYVpEQXhWMkZIZUZOaVdHaFpWbGN3ZUdJeVZuTlhiazVoVWxad2MxVnFRVEZTTVZGNFYyMTBhRlp0VWtsWlZXTTFWakpLUjFOcmFGcGxhM0JQV2xaYVMyTnNjRWRXYld4VFlraENVVlp0TVhkVU1rbDNUbGhPWVZKdFVsaFpiR2hUVkRGV2RHVkZkR3hXYkVwWVZqSXdOVll5U2xaalJFSmhWbFp3ZGxZeU1VdFNNVTV5V2tkR1UxSldjRzlYVkVaaFVqRmtXRkpyYUdwU1ZGWllWRlpXZGsxc1duRlRha0phVmpGR05WVnRkR0ZVYkdSSFUyMDVWbUpVUlRCV01GcHpWbFpPYzFOck5WTmlTRUpIVmxjeE1FMUhSblJTYWxwWFlrZG9XRlJYY0Vaa01WcFZVMnQwYW1KRk5YcFphMXByVlRKS1JtTkZVbGRTYkZwWFdsVmFTbVZIVGtaYVJtUnBVbGhDZDFadGVHRmtNV1JIV2tab2JGSXdXbUZXYlhoelRrWmFXRTVWT1ZoU01IQjVWR3hqTlZkdFJYaFhibkJWWWtad2VsWnRlR3RrUlRsWFdrWmthVk5GU2xwV2JGSkxUVWRGZUZkc1pGaGlhelZ4VldwS2IxWXhiSEpYYm1SVlVtNUNSMWRyV2s5V1JrbDRVMnRrVldKSFVuWldSM2hyVW14T2NtUkdaR2xXUlZsNlZsZHdTMU50VmxkVGJHeG9VakJhVkZacVNtOVdiR1JZVFZSU1dsWnNWalJaYTJoTFdWWktSMU5zYUZWV2JWRXdWbTE0VjJSSFZraFNiV3hUWVROQ05sZFhkRk5VTVZsM1RWaEdWMkpyY0ZoWlYzUkhUa1paZUZkclpHcGlTRUpKVlcxNFQxWXlTbkpUYkVwWFlsaG9WRlY2Umtwa01EVlpWR3hvYVdGNlZtOVdWekI0VlRKSmVHSkdWbFJXUmxwUFZGWmtVMlZXV2xoa1JFSldUVVJHVjFsclVsTlhSMFY1WVVaQ1YyRnJjRXhWYlhNeFYxWkdjMk5IYkZOaWEwcE9WbTF3UjFsV2JGZGFSV2hYWVRKb1ZGbHJhRU5YUm14eVYyNWtWRlpzY0RCVVZtaHJWMnhhYzJORmJGWk5ibEoyVm0weFMyTnRUa2RhUm5CcFVqSm9VRmRzVm1GWGJWWllWbXRzVldKWVFuQlZha1pMVG14WmVXUkhkR2xOVm13elZGWldhMWRHWkVsUmJHeFhZVEZhVEZreWVITmpWa3B6WTBkNFYyRjZWalpYVjNSaFV6SkdWMU5zV21wU01taFpWbTB4VW1ReGNFVlNiRTVUVFZkU01WVnRlRk5oUlRCNFUyeFdWMUpzY0haVlZFWlBWakZhZFZWdGVGTldSM2haVmtaYVYyTXdOWE5pUmxwV1lrZFNXRlJWVWtkWFZscFhWV3RPVjAxcldubFpNRnBQV1ZaYWMyTkdhRmROVjFKSVZXcEdkMUl5UmtkVWF6VnBWakpvWVZadGNFZGhNRFZIVjFob2FWSnRVbGxaYTJSVFkwWlZkMVpVUmxoU2JYZ3dWRlphVDFkR1duTlhha0pWVm14S1JGWkhjM2hYUmxaelkwWndUbEp1UW5sV2FrSmhVekpPZEZScmJHcFNia0p2VkZaV2QxZFdXWGhYYlVaVVRWWnNORlpITlU5V2JVcElWV3M1V2xZelVtaFdNVnByVmxaT1dXRkdWazVXV0VGM1ZsY3hNR0V4YkZkVGJGWlhZa1pLWVZsVVJuZFpWbEpXVjIxR2ExSXdOVWRYYTFwM1ZqSktSbGRVUmxkaVIxRjNXVlJHWVZOR1RuVlRhemxYVFcxb1dGZFhkR0ZUTVdSSFYxaGtXR0pJUW5KVVZscDNaVlprY2xaVVZtaFdhM0F4VlZkd1UxWXhXalpSYWxKaFVrVndURlZxUms5WFZuQkdUMVprVTFaWVFscFdNV1EwWWpGVmVWVnVUbGhpYXpWb1ZXeGFkMk14V25GUmJVWlVVbXh3TUZwVmFHdGhSbHAwVld0b1ZrMXVUalJXYWtwTFYxZEdTR0ZHY0d4aE1YQjVWbGN4ZW1WR1dYaFhiazVZWWxkNFdWVnRkSGRXYkZsNFdrUkNhVTFWVmpSWGExcHJWMGRLY2s1V2JGcGlSa3A2V1dwR1UxWXhaSFJTYkZKVFlrZDNNVmRzVm1wT1YwWlhVMjVLVDFaWGVGaFdibkJIWkd4YWRFMVZXbXhTYlZKNFZrY3hSMVl3TUhsaFJ6bFhWa1ZLY2xacVJrcGxSbkJKVlcxMFUxWkdXblpXUmxwclRVVTFWMWR1VGxaaE0wSnpWVzEwYzA1R1pISldiWFJYVW0xU1NsVlhNRFZXYlVwSFUydG9WMDFXY0hwWk1uaDNVbXM1Vms5V1RtbFNiR3Q0Vm10YVlWbFhSWGhYV0dST1ZtMVNXVmxYZEdGWFJteHpZVWM1VlZKdGVGaFdNbk0xVlRKS1JrNVljRnBoTVhCeVZsUktTMUp0VGtaTlZtaFhUVEJLVFZac1VrZFRiVlpJVkd0YWFWSnNTbkJWYWtwdlpERmFkR1JIZEU5U2JIQjZWakowYTFsV1RrbFJiazVXWWtaS1JGUnJXbk5qYlVaR1pFZG9VMkV6UWxwV2JHTjNUbFpaZVZOclpGUmhNbWhXVm14YWQwMHhXblJsUjBacVZtdGFlbGt3V210aFZrNUdVMVJLVjJKWVFrdFVWbVJTWlVkS1IxcEdhRmhUUlVwMlZsY3hNRk14WkVkVmJGcFlZa1p3YzFWdGVIZE5SbXQ2WTBaa1dGSnJiRFJWTW5SelYyMUZlR05HUWxkU00wNDBWbTE0WVdOV1ZuTmFSMmhvVFZoQ05WWnJXbGRoTVVwMFZteGtWV0pIZUhCVmJYTXhZMFpXY1ZKcmRGZGlSMUpaVkZaU1ExZHNXWGRPVldoWFlrZG9jbGRXV2t0amF6VlhZa1prYVZkSFozcFhiRnBoV1ZkU1JrNVdXbXRTYkZwd1ZXMDFRbVZHV2xkYVJFSnBUVlpzTlZVeWVGZFdNa3BHVTIxR1YyRnJOWFpYVmxwM1VsWk9jbVJHVGxkaVNFSTJWMVJDYTJJeFVuUlRhMXBxVWxoQ1dGUldXbmRoUm1SWFYyNU9WMDFYVWxwWmExcFhZVVV4ZFdGSE9WZFdla0kwVmxSR1lWSXhaSFZWYXpsWFZsUldlbFp0TVRSak1EVkhWMWhzVGxaRlNsZFVWVkpIVmpGc2NsVnNaRmRpVlhCSldWVlNUMWRzV25OalJYaGhVbFp3V0ZwR1drZGpNWEJJWVVkb2JHSkdiRFZXYWtvd1ZURkplR0pHWkZSWFIyaHhWV3hrTkdGR1ZuRlVhMDVWVFZkNGVWWXlOV3RYUmxwelkwaHdXR0V4U2tSWlZWVjRWMGRXUjJGR1drNWhiRnBaVm14amVGTXhXbGhUYTJSb1VtNUNXRlJVUmt0aU1WcEhWV3RrV2xZd01UUlhhMmhYV1ZaS2NrNVdhRnBYU0VKWFdsVmFZV05zY0VWVmJHUk9ZVEZ3V1ZacVNqUmhNa1p6VTI1U2FGSnRlRmhaYkZKSFpHeFNWVkpzWkU5aVJYQXhWa2Q0YTFSc1pFWlRhMmhZVm14YWNsUnJXbFpsUm5CR1lVZG9VMlZ0ZUZsWFYzaFRWakF3ZUZadVJsTmhlbFp6VldwQk1WTkdaSEpYYlRsb1ZtdHdWbFp0TlhOV01rcFZVbGhrV0ZadFVsaFpla3BHWld4d1IyRkhiRmhTYTNCWVZqRmFiMlF4U1hkTlZXUnBVbXh3VjFsVVFURlhSbEpXVld0a1RsWnNjRmxVVm1NMVYwZEtWbGR1YkZkTmJrMHhWMVphWVdNeVRrZFZiR1JPVm01QmVsWlVRbXRUTVVsNFZtNU9WV0pIVW5CWlZFSnpUbXhhZEUxVVFscFdNRm93Vm0xMFlWUXhXbGhWYkZwWFRVZFNkbGt4V2xka1JURlhWR3hvVTJKWVozZFhWRTUzVWpKR2NrMVdhR3hUUjNoWVdXdGFTMU5HV1hkWGJVWnFUVlUxTVZrd1dtdGhWa3B5WTBac1dGWnNXbGRhVldSUFpFWlNjbGR0YkZOTlJuQlZWbTB4TUdReFpGZFhia1pVVjBkb1ZGbHNXbUZYUmxwMFRsWmtXRkl3Y0VwVlYzaHZWMjFGZVdGRlVsZFNiSEJ5Vm14YVMyUkhVa2RWYXpWWFZrWmFXbFl4VWtOV01rVjVVbXRrVkdKc1NsZFphMXBMVjBac1dHTjZSbFpTYkVwNVZqSjRkMkpHV1hoVGEyeFdZbGhvY2xaSE1VZE9iRXBWVW14a2FFMXNSWGRYVjNCSFdWWkplR05GV21oU00yaFZWV3hXZDFkR1pGZGFSRUpVVFd0YVNGbFVUbXRYUjBwV1YyNUdWVlp0VWxSVVZscHJZMnh3UlZGc1ZtbFNia0Y0Vmxaa01HSXhXWGxTYmtwcFVrVTFWbGxyV25kaFJtdDVZek5vVjJKR2NIcFZNakZ2WVZaS2RWRnNiRmROVjFFd1dXcEtTbVZXV25WVWJHaHBZa1Z3VUZadGVHdFZNazVYWWtoS1YxWkZXazlWYlRFMFZqRlplVTFVUWxkV01IQkhXVEJvZDFkck1VZFRiV2hYVFVad2FGVnRlRTlrUjBaSVVteE9VMWRGU2xGV01uaFhXVlpaZVZWc1pGUmlhelZZV1d4a05GZEdVbGhOVnpsWVlrWndNRlJXVWtOV01ERlhZMFJDVjJKWVVuSldNR1JMVWpGa2MxVnNjR2hOVmxZMFZqRmFZVmxYVGxkU2JsWmhVbXhLV0ZscmFFSmtNV1J6Vm0xMFUwMXJXa2xWTW5SaFlXeEtXR0ZIUmxWV1YxSlVWVEJhV21WWFZrZGpSM2hwVW14d05GWnJaRFJoTVZsNFYyNVdVbUZzV2xsWlZFWkxVMFpzVlZOc1RsZE5WbG94VmtjeGIxVXlSalpXYkVKWFlsUkJlRlZVUms1bFJtUjFWVzF3VTFkRlNucFdWM2hUVWpGT1IxcElTbGRpV0ZKWVZXcENkMU5XY0ZaWGF6bFlZa1pzTmxsVlVrOVdNa1p5VjJ4U1YyRnJXak5WYWtaVFkyczFWazVXYUZOV1dFSk1WbTEwWVZsV1dYbFNXR2hZVjBkNFZWbHJXbmRqVmxaelYyNWtXRkp0ZUhwWlZXTTFWakZLYzJKRVRsZE5ibEYzVm1wR1lXTXlUa2xpUjBaWFZtNUNNbFp0Y0V0V01rNXpXa1pXVkdKSFVsUlphMmhEVjBaa2MxWnRkRlZpVmxwSlZrZDBZVmxXU25SVmJrSldZbGhTTTFwRVJtdFdNa1pKV2taa1RtSkZjRFpXYWtvMFlqSkdjMU5zV2s5WFJYQldWbTE0Vm1WR1ZYZFhiVVpYVFd0YVNWUXhaRzlWTWtWNlVXeG9WMUl6YUdoWmVrWnJZekZ3Um1KR1NtaE5iV2h2Vm0xNFlXUXlWbk5oTTJ4c1VtMVNjVmxyYUVOVFJtUnlWMnM1YUZacmJEWlhWRTV6VmpKS1IyTklTbUZTUlZwUFdsVmFkMU5XVW5OaFIyeG9aV3hhTkZac1pEQldhekZZVW10a1YySnJOVmxaYlRGVFZteFdkRTVWVGxOTlYxSjVWbTF3UTFack1YSlhWRXBXWWxob2RsWXdaRVpsUmxwWllVWmtVMlZyV2sxV2FrSmhaREZLVjFwSVRtRlNNbWh2VkZab1EwNUdXWGxrUms1VVRWWnNORlV5TlV0VWJGcHpZMGM1Vm1KWWFFeFpha1pUVjBkV1JtUkhlRk5pU0VKYVYyeFdhMDFIUmxaTldFcFBWbGRvV0ZsclpHOWpiRmwzV2tWMFYySkhVbnBXTW5oM1lVVXhXVkZZY0ZoaVJscG9WbTB4VjFkR1VuSmFSbFpwVW14d2QxWlhNREZSTURWWFYydG9iRkl3V25GVVZscDNWMVpXYzJGSVRtaFNhelZJV1RCYWIxWXlTa2RqUkU1WFlXdGFNMVZzV2s5amJWSkhWV3hrVGxKR1drcFdiWGhyVGtkRmVGVnVTazVXVm5CeFZXeGtORmRHVWxkWGJtUm9VbXh3TUZremNFZFhSa3B6VjI1d1dsWldjRmhXTUZwS1pXMUdTVnBHWkZkTk1FcFJWbFpTUjFWdFZraFRhMlJvVWxSV1dGVnRkSGRsYkZwWVRVaG9WazFYVWtoV01XaHpWR3hhUmxOc1pGVldWa3BJV2xaYVUxWXhWbk5VYkdoVFRVWndOVlpIZUZOVU1WbDVVbTVLYWxKWWFHaFZiR1JUVjBaVmVGZHJaR3BOVjFKNlYydGFUMVl4WkVaU1dHaFhZbGhTYUZsVVFURlNNVlpaWVVkR1UxWXlhRlpYVmxKSFpERldSMWR1UmxSaVZHeFpWVzE0YzAweFpISlplbFpXVFd0d1NGa3dXbUZXYXpGWFUydG9XbFpGUmpSWk1uaHJZekZ3UjFac1pHbFdNbWhPVm0xMFUxSXlSWGhVYTJSWFltczFjRlZ0TVZOalJscHlWbTFHVjFKc2NFaFdiVEZIWVVVeGMxTnJaRlZXYkhCb1YxWmFTMlJIUmtkVmJIQm9UVlp2ZVZkc1ZtRlpWMDVYVkd4c2FGSXpRazlaVkVaM1UxWmFjVk5xVW1sTmExcDVWRlZvYzJKR1NuUlZiRnBYWWxSR1ZGWlZXbE5qYkdSMFpFWmtUbGRGU2toV01uUmhWREZTZEZKWWNGSmhNMUpZVm0weFUwNXNVbGRYYkhCc1ZteHdNVlV5ZUc5aFZsbDVZVVpzV0ZZemFIWlZWRVpHWlVaV2MxcEhSbE5XUmxwNlZsY3dNVkV4VGtkaVJscFhWa1ZhVjFSV1ZuZGxiR3QzWVVoT1dGSnNiRFpaVlZwdlZqQXhkVlJxVWxkaGExcFlXWHBHZDFJeVRrWk9WVFZwVmpKb1dGWnFSbXRPUmxsNVZWaHNWMkV5VWxoWmEyUnZWVVpaZDFwR1RsaFNiRm93V2xWb1QxUXlTa2RYYkd4aFVsWktSRll3WkV0U01rNUpZMFprYVZKcmNFbFdNVnBoVXpKU1IxWnVTbEJXTUZwWVdXeGFTMVJXV2xWUmJYUlZUVlZ3ZVZSc1dtOWhSa2w1WlVac1ZtRnJjSEZhUkVaaFpFZE9SbHBHY0ZkaVdHaGFWbGQ0YjJJeFdrZGFSV2hzVW14d1dGUlZaRk5rYkd4V1YyeE9WMVpzU25sV1IzaHZWVEpLV1ZvelpGZFNiSEJVVmxSS1IyTXhUblZVYkdocFVtNUNXRlp0TlhkV01WSkhWMnRvVGxaWVVsUlpXSEJYVjBac2NsZHVaR2hTVkVaWVZtMXdVMWRHV25OWGJXaFlWbXh3Y2xZd1drdGpiR1J6V2tkc1UySnJTbEZXTVZwclRrWmtkRlp1VG1GU2JWSlpXV3RhZDJNeFZuRlJWRVpzVm14S2VsWXlOVTlYYkZweVkwUkNXbFpXY0haV01qRkxVakpPUmxwSFJsTlNWbkJvVjJ4YVZtVkdUbGhTYTJSVllYcFdXRlJXVm5kVGJGcDBaVWR3VGxac2JEUlhhMVp2VmtkS1NHRklUbFppYmtKNlZqQmFjMk5zY0VkVWF6bHBVMFZLV1ZacVNqUlpWMHBIVTI1U2ExSkdjR0ZXYkZwM1RURmFjVkZZYUZOTmF6VkhXV3RhYjFZd01IaFRha3BYVm14S1NGWlVTazVsUm5CSlUyeG9hVkpyY0hkWFZsSlBVVEZaZUZkdVVrOVhSMUpVV1d4YVlXVnNhM2RXYkdSV1RXdHdNRlpYZUZOWGJVVjVZVVZTVmsxR2NISlpNbmgzVWxaV2MxcEZOVmRpV0dONVZtcEtkMVF5U1hoWFdHaFVZbXMxV1ZsdGVIZFhSbFp5Vm0xR1ZsSnVRa2RXTW5Rd1lURmFjazVZYkZWaVJuQjJWbFJHWVZkV1JuTmhSbVJvVFZoQ2VWZHJVa2RYYlZGM1RsWnNWV0pYZUZSWmJGcExZakZhV0dWR1RsZE5hekUwVmpJMVQxWnRTbkpPVm14WFlsUkZkMVJVUm10amJHdzJWbXhrVGxKRldrZFdWekV3WWpGa2NrMVZaRlJpVjJoWVdWZDBSMDVHVm5GU2F6bHFUVlZhZWxkclpHOWhSVEIzVTJ4d1YySllRa1JYVmxwU1pWWlNkVlJzWkdsaGVsWllWMWQwYTFVeFdrZGlTRkpyVWxoU1ZsWnRlSE5PUmxsNVRWVmtWMDFyY0ZoV01uUnpWakZKZWxWdVNsZGlWRVpIV2xWa1QxSXhaSE5qUm1SVFZrWmFWbFl4YUhkU01rMTVWRmhvV0dKc1dsWlpXSEJ6VjBac2NtRkZUbFJpUm5CSldsVmFhMVpWTVZoVmEyeFdUVzVTY2xsV1drdFNNazVJVW14a2FWSXhTbEZXUjNSaFYyMVdXRlpyYUZOaVdGSlVXV3RhZDA1c1dsZFpNMmhUVFZaV05WWnROVXRYUjBZMlVteHNWMkV4V2t4WlZWcGhVbFpLZEZKc1pFNVhSVXBMVmxSSmVHUXhWWGROV0Zab1VtMTRXVlp1Y0Vaa01WWTJVVmhvYWsxWFVqRlZiWGhQWVZaa1IxTnVhRmhXTTJob1YxWmFUMVl4WkhKYVIyaFVVbFJXV0ZaR1pEQmtNVTVYWWtaYVdHRXdOVmhVVlZKSFUwWlplV05GT1ZoaVJuQllXVEJrYjFkck1WZGpSWGhhVFdwR1ZGVXdaRk5TYXpWWFdrVTFUbUpXUmpaV2JYQkhXVlpWZUZWWWJGUlhSM2hVV1cxek1WWldXWGRhUms1cVZteFdNMWRyV2s5V01ERlhVMnhzVldKR1dsQlphMlJMVTBkV1NXTkdaRTVpYldoNVZtMXdSMWxXV2xkVGJrcFlZa2hDYjFSV1duWmxiR1JYVm0xR2FFMVZOVWhXYlRWWFdWWktkRlZzVWxwaE1taEVWbFphWVZaV1RuVmpSVFZYVFZWd1NWWnFTVEZTTVZsNVUydGtWR0pyU21GWmJHaFRWRVp3UlZKdFJsTk5XRUpLV1RCVk1WWXdNVlpYVkVKWFRXNVNhRmxVUm5OV01VNXlXa1pTYVZZeWFHaFhWM1JoWkRGU1IxZFliR3hTYkhCelZteFNWMVl4VVhoWGJFNW9WbXh3V0ZscVRtdFdNVXBHVjI1YVZsWkZXbWhWYWtaM1VtMUdTR1ZHVGxoU2EzQnZWako0YTAxR1RYbFdiazVxVWxkU1dWbHJWVEZqYkZwMFRWWk9iR0pIZEROV2JGSkhZVVphZEZWcmJGcFdWa3BNVm1wQmVGZEdWbGxhUm1ST1ltc3hORlpxUW1GVk1rNXpZMFZvYUZKVVZrOVpiVEZ2VlRGYWRHTkZUbHBXYlhoWVZrWm9iMkZXU25SaFJUbFdZVEZ3YUZreFdsZGtSVEZYVkdzMVUySkZjRmxXYlRCNFRVZEdSMU51VG1wU2JrSmhWbXhhZDJWc1duRlJXR2hxVm10d01WWXllR3RVYlVweVRrUkNXRmRJUWtoWlZFcFRWakZLZFZSdGNGTk5iV2gyVmtaak1WUXdOVWRYV0doV1lUTlNUMVZzVWxkVFJtUnlWbTEwV2xacmNEQlpWV2hEVm0xS2RWRnJhRmRoYTFwVVZteGFUMk14VW5Sa1JUVlhZbXRLU2xacVNqQmlNVkY0VjJ0b1UyRnNjRmhaVjNSTFYwWnNjMkZGVGxoU2JIQjVWMnRXTUdFeFduSlhha1pXVmpOb1dGWnFRWGRrTURGVlZXeG9hRTFWY0VsWFZsSkhWMjFXU0ZScldsZGlSbkJ3Vm14YWQyUXhXblJOVkVKclRWZDRXRll5ZUZkV1JscEdWMnhhVlZac1ZYaFVWVnBYWkVVMVYxUnNXbE5pVmtwSVZsUktORll4V1hkTlZXaFdWa1ZLVjFwWGRHRmxiRkowWlVWa2ExWnNTakJhUlZwcllWWktXRTlVVWxkaVdFSk1WR3RrVW1WR1ZuVlZiRkpwVWpOb2RsWlVRbUZrTVdSWFYyNUdWV0pGTldGV2JYaExaV3hrY2xaVVZsWk5SRVo1Vm0xd1lWZHRSWGhqUlZKWFRVWndURmw2U2s5U2JWWkhZVVprYVZaVVVqWldhMlEwWVRGUmVGTllhR3BTVjNoWFdWaHdWMWRHV25GU2EzUnJZa1p3TUZwVll6VmhWVEZZVlc1d1YwMXVhSFpaVjNoTFZsZEtTRTlXV21sV1JWcFZWbFJDWVZadFZraFNhMmhyVW0xb1ZGUlZhRU5UYkdSWFZteGtUbEp0VW5wV01qVlRWbTFLV0dGR2FGcFdSWEJVVmxSR2QxWXhjRVprUms1b1pXeGFXbGRzVm1GaE1WbDNUVWhrVDFKRldsaFpWM1IyVFVac2NWTnJOV3hTYkVwYVdXdGFhMkZYU2taalJscFhZV3RLY2xScldtRmpNa3BKVlcxMFUxZEdTbWhXYlRFMFpESldSMWRyYUU1U1JscHZWbTE0ZDAxV1ZsaGtSemxZWWtad1dGWXhhR3RYYkZsNlZHcFNWazFIVWxoVk1XUkhVakpPU0dGSGFFNU5SV3Q1Vm0xNFUxTnRWa2RYV0doWVlteEtWVmxVU2pSalZsWjBaVVYwV0ZKdVFsbGFWV1JIVm14YWRGVnViRmhoTVVwVVdWY3hTMVl4WkhOaVJscE9ZbXhLTWxkV1ZtRlRiVlpZVm10a1ZtSklRbGhhVjNSV1pERmFSMVZyWkZoaVZscElWbTAxUzJGc1NsVmlSbWhWVm14YU0xWXdXbXRYUjFKSVQxWk9UbUV4Y0ZoV1JscHZWVEpLUjFOWWJHaFNNRnBoV1ZSR2QyRkdiRlpYYmtwclRWZFNlbFpIZUU5VWJHUkdVMnRrVjJKSFRqUmFSRVpXWkRBeFZtSkdTbGhTTVVwYVYxWlNSMWxYVG5OVmJrcFlZbXMxV0ZSV1ZURlhiR3h5V2tSU1ZrMVZjRmhaTUZwclZqRmFObEZxVWxkV1JYQllXWHBLVDFKc2NFZGFSMnhvWld4YU5WWnRNVFJWTVVsNFYyNU9hVkpzV2xWWmJYTXhWbXhhZEdSR1pFNU5WM2g1VmxkNFQxWXhTbk5pUkZwV1ZqTkNVRlpzWkVkamJFNTFZMGRHVTJKSVFsVlhhMXBoWVRKTmVWUnJXazlXTW5oWlZXcEtibVZXV25GU2JYUk9VbTFTZVZSc1dtRlViRnAwWVVaYVdtSllhRXhaTW5oVFYwVXhWVlZzV2xkaVdHaFpWbTB3TVZReVJuTlhia3BQVm0xNFlWbFVSa3RWUm14V1YyeHdhMDFFUmxaV2JYaFhWR3haZUZOWWNGaFdiRnBvVmpJeFVtVkdjRWxXYlhCVFlsZG9WVlpYZUc5Uk1EVnpXa1prV2sweWFGVlpiRnBoVmpGU2MxWnRPV2hXYTNCNVZUSXdOVll5U2toaFJWSlZWbFp3WVZwVldtdGtSMUpIVlcxc1YyRXpRa3BXTVZKRFlqRlZlRlpZYkZSaVIzaFRXV3hrYjFkR2JGaGtSWFJPVFZaS1dWcFZhRTloYkZweVRsUkdXazFIVVhkV1ZFcExZMnhPY1ZSc1pGZFNXRUY2VjFod1IxVXhXWGhUYkd4aFVqSjRWRlZ0ZUhkV2JGcDBZMFU1VWsxRVFqUldWelZIVlcxS2NrNVlTbGRpV0doTVZGWmFXbVZYVmtsYVJsWnBWbGhDWVZkV1ZtOVpWbVJIVjFod1ZtSlZXbFpaYTFwWFRrWlpkMWRzVG10V2JGb3dXa1ZWTVdGV1pFaGhSazVYVFZad2FGWnFTazVsVmxKeldrWldhVkl5YUhkV1YzUldUVmRKZUZkdVJsSlhSMmhRVm0xNFIwNUdaSEpoUjNSb1VtdHdlbGxyVWs5V01ERnhWbXBPVjAxR2NFeFZiVEZQVTFkT1IyTkdaR3hoTVhCTlZqSjRZVlpyTVZkVWEyaFVZVEpTVTFsc1pHOVhSbGwzVm10d2EwMVdjSGhWYlRGSFlVVXhWazVVUWxkV00xSjJWbTB4Um1WWFZraGhSbHBPVW14d1RWZFVTalJXYlZGNFdraEthMUl6UWs5V2FrNVNUVlprV0dSR1pFNVNiRnBJVmpKNGMyRkdTbGRYYkdSVlZtMVNkbFJVUmxabFZURldXa2QwVjJFeGNGZFdhMlEwVlRGWmVWWnVUbGhpUlZwWldWUktVazFHYTNsTlZtUllVbXMxZVZsVlpHOVZNREYxWVVaV1dGWnRUalJVVlZVeFVqRndSMVpzVWxoU01taFFWa1prTUZsV1dYaFZXR2hvVWxVMVdGVnRlSE5PYkZaWVpFUkNXR0pHY0RCWlZXaExWMnN4UjJOSWNGVmlXR2hRVm14YVlXUkhSa2hpUm1SWFltdEthRlp0ZUdwa01ERlhWVmhvWVZKc2NFOVdNRnBMWXpGVmQxWnRSbHBXYlhoWldrVm9TMkV3TVZobFJtaFhZa1pLV0ZsWGVFdGphelZWVVd4V1YySklRWHBXYlhCQ1pVWk9TRlZZY0dGU2JXaFlWRlJHUzJWV1pGbGpSWFJXVFZkU1NGVXllSE5oVmtwMFZXNUNWMDFHY0V4YVIzaGhaRVUxV1ZwR1drNVNSVnBKVjFkMFlXRXhaSFJXYmtwVVlsUnNXRmxYZEdGTk1WbDVaVVpPVjJKR1dscFhhMlJ2VmpGa1NHRkZXbGRXUlZwMldXcEdUMlJHU25WV2JFcFhVbFJXVmxadE5YZFdNVlpIWTBWb2JGTkZjSE5XYWtKM1UxWnNWbHBJVGxaTmExb3dXa1ZTVTFkR1drWmlSRkpWVmtWd1NGWnRjelZYVmtaelZXeGtUazFGY0UxV01WcGhZakpGZVZSclpHbFNSbkJWVm10YVlXSXhiSE5XYlVaWVZteGFNRlJzVlRWWFJscFZVbXBDWVZaWGFFaFdNakZIWTIxRmVscEdjRmRpUmxWNFYxUkNZVlF5VWtaTlZtUnFVbTFTVDFWcVRtdE5NVnB4VTFoa2JGSnJiRFZWYlRWUFlXeEtkR0ZHVmxwaVdHZ3pXVEJhVTFkRk5WWlBWVFZUWWxaSmQxZFhkRmROUmxaSFYyeHNhRkpXV2xkVVZtUnZaV3hWZVUxVlpHdFdhMXBXVmtkNFUxWXlWbk5YYkVaWVlUSlJNRmt5TVZkWFJrNXlZVWRvVTAxdWFGVlhWbU40VFVVMVIxcEdWbFJYUjJoUFZGZDBZVll4VVhoaFJVNVhVbXhzTmxWWGREQlhiRnAwWVVoS1drMUdjSHBVYlhoUFZsWmFkR0ZIYkZkV2JrSmhWbXhqZDAxV1VYaGFSbHBPVjBaS2MxVXdWbUZaVm14WVpFaEthMDFYZUZoV2JGSlhZV3hLY2s1VVFsVldiSEF6Vm1wQmVGTkhVWHBhUm1ob1RWWndNbGRXVWt0VU1VNUhWbTVLYVZKc2NIQldNR1J2WlVaa1YxZHNaR3RoZWxaWVZsZDBZVlpYUlhwUmJrNWFWa1Z2TUZwVlduSmtNVlowWkVaU2FWWllRalZXUjNoVFV6RmtSMWRyV21wVFNFSmhWbXhrVTFSR1ZuRlJWRlpYVm10d01Ga3daSE5YUmtsNFUycE9WMkV4U2t4WmVrWlBaRVpLZFZOdGJGUlNWWEI1VmtaamVFNUhUbGRWYkdocVUwVTFjVlp0TVRSWFJtUnlWbTEwYUdGNlJsbFhhMUpYVjIxRmVWVnFUbHBXYkZZMFdURmFWMlJXUm5OV2F6VnBWMGRvVGxZeFpEUlpWMDE0V2tWa1ZXSkhlRmRaYkdRMFZrWlNXRTVYTld4U2JWSllWbGQwTUZZd01YSldhbFpXWWxob2RsWkVSazlTTVU1MFQxWmthV0pyU2xWWFZFSmhaREpOZUdJemNHRlNhMXBYVkZWa05FNXNWWGhhU0dSVFlsVmFWMVF4YUZkaGF6RjBaVWhHVlZZelFucFpNVnB6VmpGd1JscEhjRTVXTWxFeVZtMHdNV015UmxkU1dHUm9aV3R3VlZacVNqUlVNV3hYVm1wU1UxSnJOVEZaTUdSelZHMUdObFpxVGxkTlZuQnlWR3RhZDJSR1NuTmhSbFpwWWtoQ2QxZFdXbGRqYXpGelZHeG9UbFl3V205VmJURTBaREZTVjFremFGaGlSbXd6Vkd4b1QxZEdXalpSVkVaaFVucEdTRlJzVlhoWFJURldZMGRzYUdFd2J6SldWRVpyWkRGT2RGSnNXbEJYUmxweFZGY3hOR05XVWxoalNFNXFWbTE0V0ZkclZtdGhhekZZV2tSYVYySlVWbnBaVmxwR1pESkdObE5zVWxkTmJtaFFWMVphVjA1R1NrZFVibFpxVWpKNFQxbFljRmROTVZsNFYyMTBUMUp1UWpCVmJYaHZWbGRLYzJOSVFscFdiRnA1VkZkNFQxZEZNVmhTYldoVFlsaG9NMVpHV2xOUk1rVjNUVmhTYTAweVVtaFZiR1JUVjBad1YxWnVUbXRXVkVaS1ZrZDBkMkZIUmpaU2JtUlhVa1ZyZUZwWE1VZFhSbEpaWWtaQ1YwMHdTblpXYlhCRFdWZFdjMXBGVmxWaVIxSnpWbXBDZDFKV1ZYaFZiVVpVWWxWYVYxUldhRU5XVmtwV1RsVjRZVlo2Umt0YVZscFRaRlpHYzJOR1pFNU5iV2d3VmpGYVlXRXhVWGxWYmxKVVltdEtWVlpyV25kVE1XeHpWMjVrYVUxWFVsbFpWRTV2WVdzeGNsZHNiRlZpUjJoTVYxWmFXbVZHVG5WYVJuQnBWak5STUZkVVFtdFRNazVIVkc1R2FWSjZSbGRXYTFKQ1RsWk9XR0pFVG1oV1ZFWlZWVEZTWVdKSFZsWmpSRnBhWVd0d1VGa3dXbk5YUjFaSVYyMTBXRkpZUWpaVk1XUjNaRzFHVm1KRVZsUlhSVFZMV1cxek1VMXNaRlZUYms1b1VqQndTRlF4YUVOWGF6RnhZa1JHVkZZelFqSlpWbHAzWkVaS2RHSkZNVmROV0VKMlZqRlNTMVl5UmxoVFdHeFFWMFZ3VGxacVJuTmpSbkJ6VkdwT2FGWlVSbmRWTVZKaFlrZFdWbU5FV2xwaGEzQlFXVEJhYzFkSFZraFhiWFJZVWxoQ05sVXhaSGRrYlVaV1lrUldWRmRGTlV0WmJYTXhUV3hrVlZOdVRtaFNNSEJJVkRGb1ExZHJNWEZpUkVaVVZqTkNNbGxXV25ka1JrcDBZa1V4V0ZKcmJEWlhWbHB2VlRBeFIyTkdiRlJXTW5oMFZsUk9hMk5HVWxsaVJYQlBZbFpaTVZVeU5YZGhWVEZ5VGxoa1dGWnRVVEJYYlRGVFYxWk9kVlJyY0doaVZHeDNWVEZvYzFOdFRYZGlTRlpWWW14d1lWUlhNVFJpTVd4eVYxUldhbEp0ZERWVU1XaFhVMjFHZEU5WVFsaGlWRVpJV1ZaV05GZEhWa2xSYld4cFYwWktlbFl5ZEd0ak1sSldaVVpvYVZOR1drdFpiWEJHVGxWc2NHUXliRTVWTUdzeVdsaHNTMlZ0U1hsVWJrSmFWak5vYlZwR2FFdGpNR3h4WWpKc1NtVlZiSHBUVnpWUFpHeHJlV0pIYUdsU2FteDNWMVJKTldSVmJIRmlNbXhoWWxWYWNGUkdaR0ZoUm10NVZtMXNhVTFxYkhsVVJtUmFZVmRhVkdReWJFNWhWV3N5V2xoc1MyVnRTWGxVYmtKYVZqTm9iVnBHYUV0ak1HeHhZakpzU21WVmJIcFRWelZQWkd4cmVXSkhhR2xTYW14M1YxUkpOV1JWYkhGaU1teGhZbFZhY0ZSR2FGTk5Na1paVldwQ1lWZEZiSEJhYkU0ellWVXhOVk5VV214bFZYQTJXV3BLVDJOR2JGaGxSMXByVjBWd2VsTlhjSFpoVld3MVUxaE9TbUpyTlRKWFZFcHpZVWRLUjA5WVFscE5hbXd4VTFkd2RtRldjSFJTYld4TlZqTm9kMWx0TVRCaVJuQklZa2hXVFZZeWVERlRWelI0VDFOSmMwbHFSV2xQYm5OcFl6STVhbUZYUm5OWU0xWjVZa05KTmtscFRXbE1RMHA2WWpKT2NGbFhlR1poVjA1MlltbEpOa2x0V21oWmFURnRXVmRPYkZsdE9YWmhlVEZ0U1c0d2MwbHFTV2xQYm5OcFl6STVhbUZYUm5OWU0xWjVZa05KTmtscFRXbE1RMHA2WWpKT2NGbFhlR1poVjA1MlltbEpOa2x0V21oWmFURXdaREpzTUdSSFZubEpiakJ6U1dwTmFVOXVjMmxqTWpscVlWZEdjMWd6Vm5saVEwazJTV2xOYVV4RFNucGlNazV3V1ZkNFptRlhUblppYVVrMlNXMWFhRmxwTVhOaFZ6VnlXbGRTY0dKcE1YQmlhVW81WmxFOVBTSXNJakVpT25zaWMyOWphV0ZzWDNWeWJDSTZJaU1pTENKemIyTnBZV3hmYVdOdmJpSTZJbVpoWWkxbVlXTmxZbTl2YXkxbUluMHNJaklpT25zaWMyOWphV0ZzWDNWeWJDSTZJaU1pTENKemIyTnBZV3hmYVdOdmJpSTZJbVpoWWkxMGQybDBkR1Z5SW4wc0lqTWlPbnNpYzI5amFXRnNYM1Z5YkNJNklpTWlMQ0p6YjJOcFlXeGZhV052YmlJNkltWmhZaTFzYVc1clpXUnBiaTFwYmlKOWZRPT0iLCIxIjp7InNvY2lhbF91cmwiOiIjIiwic29jaWFsX2ljb24iOiJmYWItZmFjZWJvb2stZiJ9LCIyIjp7InNvY2lhbF91cmwiOiIjIiwic29jaWFsX2ljb24iOiJmYWItdHdpdHRlciJ9LCIzIjp7InNvY2lhbF91cmwiOiIjIiwic29jaWFsX2ljb24iOiJmYWItbGlua2VkaW4taW4ifX0=” team_image=”1077″ team_name=” Kerri Barber” position=”Web Designer” social_show=”yes” subtechteam_style=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`}}}}” image_size=”large”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”502525″][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”643032″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][subtechteam box_style_type=”box_4″ _id=”275966″ social_items=”eyIwIjoiZXlJd0lqb2laWGxKZDBscWIybGFXR3hLWkRCc2NXSXliR0ZYUjNoTFdrUkNjMk5YU1hsaVIwWllVak5vVEZkclVrTmpNazVZVTFoc2FWSXdXbGxWYWs1dlZFWmtjbFZyVG1wTmF6VlpWVEZvYzJGV1NYZFhiR3hXWVdzMWRsWkZXbXRqYkZaeVZHMXdUbUY2VmxwV1ZFWnZZekpHVjFOWVpGaGlSM2hYV1Zkek1XUnNXa1pYYlhScVlrWmFlVlpITVhkVWJVWTJWbXh3VjFaRlduWlpla3BIVmpGT1dWcEdhR2xTTTJoWVYxWmtlazFYVW5OWGExcFlZbGhTY1ZscldtRmxWbHBJVFZoa1ZXSlZXVEpXYlhoM1ZqRmFSbGR1V2xwbGEzQklWbXBHVDFkV2NFZGhSMnhUVFRKb1dWWXhXbXRsYXpGWVZXNU9XR0V4Y0ZsWmJHaFRZMVpTVjFkdVpHeGlSMUo1VjJ0b2ExWlhTbFpYVkVwWFlsaG9NMVpxU2tabFZsWlpXa1prYUdFeGNEWldiWEJIVkRKTmVWTnJaRlJpVjNodlZGVm9RMkl4V25SalJVNXBUVlZXTkZZeGFHOWhiRXAwVld4c1dtRXlhRVJaZWtaWFpFZFdTRkp0ZUZkaWEwcElWakowYjJFeFdsaFRiRnBYWVd4S1lWUlZXbUZOTVZweFVtMUdVMkpWYkRaWGExcDNWakZLVjJOR2JGZFdNMEpJV1ZSS1QyTXhjRWxVYldoVFRXNW9kbFpHV205Uk1rbDRWMWhvWVZKRlNtOVVWM1J6VGxaYVNFNVZPV2hTVkVJMVZsZDRjMWR0UlhoWGFrNWFaV3RhYUZreFdrZGtWbkJIVkdzMVYwMHhSalpXYWtvd1lXczFXRkpyWkZSaVJscFVXVmQwWVZsV1duTlhhM1JXVW14c00xZHJWbUZpUmtweVRsaHNZVlpXY0ROWmEyUkdaV3hHY21KR2FGZFNXRUV5VjJ4V1lXRXhXWGhVYmxaV1lsZDRWRmxyVm5kV1ZscDBUVVJHVWsxcmJEUldNalZUVkd4T1NGVnVUbFppV0doWVZHdGFZVk5IVWtoa1IyaFhZVE5DU1ZkVVFtRlZNV1IwVTJ0a1ZHSkhhR0ZhVjNSaFlVWnJlRmRyWkd0V2JrSklWbGQ0YTJGV1pFZFNhbHBYWVd0dmQxbHFSbEpsUm1SellVWlNhVkp1UWxwWFZ6QXhVVEZaZUZWc2FHcFNiVkp4V1d0YWQyVkdWblJrUkVKV1RXdHdWMVJzVm5kWGF6RkhZMGRvV21FeVVrZGFWM2hIWTJzeFYxcEhiRmhTVlhCT1ZteG9kMUl4VG5SV2EyUllZbXhhVlZsWWNITlhSbXh6V2tjNVYySkdjRmxhVlZwcllUQXhSVlpzYUZkTmFsWlFWMVphVDFOR1ZuTlViRlpYWWxaRmQxWnRjRWRWTWsxNFdraFNhMUp0VWxoVVZXaERVMnhrVjFadFJsSk5WbkI1VkZaV2IxWnRTbk5qUm1oWFlsaG9NMWxWV21Gak1XUnlXa2QwVjJKRmIzZFhiRlpyWXpGVmVGZHJaRmhpVlZwWVZGWmFTMUpHV25GU2JrNVlVbXR3ZVZkcldtOWhWa3B6WTBoa1YxWXpVbGhYVmxwelZqSk9SMkZIZEZSU01VcDZWMWQwYTA1R1pGZGlSRnBWWWxSc2IxbHJXbk5OTVd0M1ZtNWtWMkpWY0ZwWlZWSlBWakpHY21ORmVGZGhhMXBRV1RJeFMxSXlSa2RoUmxKVFZsaENTMVpxUm1wa01sWkhWMWhzVlZkSGFHaFZNRnBoVjBac2MxcEVVbGRTYkVwWlZHeGpOVll4U25OalJXaFhZbFJGZDFsclpFdFdNV1J6WVVaa2FWSXlhREpXTVZwaFZERktjazVXWkZoaVNFSndWVzE0ZDJJeFduUmpSV1JyVFZad2VsWXlOVTlXVjBwSVZXeFNWVlpYYUVOYVZWcGhWakZzTmxKc1NrNVdia0paVm1wR2IyUXhXbGRhUldob1VqSm9WMWxVUm1GaFJtdDVaVWRHYWxacmNERlhhMXBQVmpKS1IySXpaRmRXZWtJMFdYcEdXbVZHWkhWV2JFcHBWbFp3V1ZkWGVHOVZNazVYVld4a1dHSnJOVmxWYlhSM1pXeHNWbGRyT1doV2EzQXhWVmMxWVZkSFNraFZXR1JoVWtWYWFGWnFSbXRrVmxwMFkwWk9WMDFWY0RKV2JHTjNaVVUxUjFkWWFGaFhSM2hRVm14U2MySXhiSEpXYm1SWFlrWmFNRnBWYUU5V01WcHpZMGh3V2sxR1NsQldha3BIWTJ4S2NWVnNXbWxTYmtKdlYydGFhMVF4U1hoalJWcFBWbTFTVDFWcldrcE5iRnAwWkVkMFQxSXdWalJXYkdoelZtMUZlVlZzVmxwaVdGSm9WakJhYzFkWFRrZGFSbWhUWW10S1dsZHJWbXRTTVZwWFUyNVNWbUpIZUZaV2JURnZZMnhhV0dNemFHcE5WMUl4V1RCYWExVXdNSGxoUkVwWVZtMVJNRlY2Um10V01VcDFWV3hDVjJKV1NuZFdWekV3WkRBMWMxZHJaRmhpVlZweFZGVlNWMlZzV2toT1ZtUlhWakJ3V1ZsVll6VlpWbGw2Vlcxb1ZXRXhjSEpXTUdSVFUwVTVWMVJyTlZkTlZXOHlWbTF3U2sxV1ZYaFhibEpUVjBkNGIxVnFRbUZoUmxweFZHeE9hRkp1UWtoV01qVnJWMFpKZUZkcmJGWmlWRVYzVm1wQmVGTldSbkpqUm1oWFRURktiMVpZY0VkVk1rMTRWR3hzYWxKc1dtOVphMXAzVjFaYWRHUkdaRnBXTURWNldXdFNZVlV5U2taT1dFcFdZbGhTTTFwWGVGcGxWVEZWVld4YVRsWnVRalZYVkVKaFdWWmtSMWRxV2xKWFIyaFhWbXRXZDFWR1ZuRlNiR1JxVFd0YVNWa3daRFJoUlRGWlVXcFdWMkV4Y0doWlZFWldaVVp3UmxwSFJsUlNXRUpZVjFkMFZrMVdiRmRYYmtaU1ltMVNXRlJXV25OT1ZuQldZVVU1VjAxRVJsZFpibkJMVmpKS1ZWSnVXbGROYm1ob1drVmFWMk50UmtkYVIyeFhVbFp3U2xaclkzaE9SbEY1VkZob1YySnJOV2hWYWs1dllqRlNWMkZGVGs1aVJuQjRWVzB4UjFZd01WaGxSbXhYVW0xb2VsWnNaRVpsUjA1R1QxWmthVmRIYUc5V2JGSkhZekpOZVZKclpGVmlSbHBQVm1wT2IwNXNaRmRXYlhST1VteEtlVlJXV205V2JVcDBaVVpvV21KR1NrZGFSRVpoWTFaR1dXRkhjRTVXTVVvMlZqSjBZV1F5UmtaTldGSm9VbTE0V0ZsVVNsSk5SbHBGVW10MGFtRjZWbGhXTWpFd1ZUSktjbE5zYkZkU2JFcERWRlZWZUZJeGNFZFdiRXBwVmxad1dGZFhlR0ZaVmxsNFZXNU9XR0pyTlc5WmExWnpUbFpzVmxkdE9WZFdiSEJZVlRKMGExWldXbk5qUjJoV1lrWndURnBGWkZOVFIxSkdUbGRvVGxkRlNrdFdiVEYzVWpKSmVWSllhR0ZTVjJoVldXMTRZVlV4YkhKYVJGSlhUVmQ0VmxWdGVHRmlSa3B6WWtST1YwMXFWbkpXYWtGNFYxWkdjbHBIUmxOV2JrSlJWbXhTUzFJd05YTlhiazVoVW0xU2IxbFVTVFZOTVdSeVZXdDBVMDFWYkRSWGEyaFBWakpLUms1WVFscGlSbkJNVmpGYVlWZEhWa2hTYkhCWFlrWndTVlp0TVhkWlZscElVMnRvVm1KcmNGZFpiR2hPWlVaWmVXVklUbXBpUjFKNlYydGtiMVl3TVVkWFdIQllWa1ZLY2xscVJscGxWazV6WWtaS2FWSlZjR2hYVm1Rd1pERlNSMWR1UmxSaE0xSlVWRlpvUTFOV1ZuUmxSVGxYVFZWc05sbFZVbGRXTURGWVZWUkNWMkZyY0ZOYVZscFhWMWRHUjFwR2FGTk5iV2haVmpGa05GWXhiRmRYYkdScFUwVTFXRmx0TVZOWFZsWjBUVlJDVGsxWFVscFpNRnByVjBaS2NtTkljRnBoTVVwWVYxWmFTMVl4VG5OVmJHUk9ZV3RhV1ZkVVNYaFVNVXAwVW10a1lWSlVWbFJaYTFwYVRVWmFkR05GWkZwV2JFWTFWbGQwYTFaSFNuSk9WMmhXWWtaS1dGWXdXbHBrTVZweVdrVTVhVkp1UWpSV1Z6QjRaREpLUjFOWVpFOVdSVXBZV1d4b1UyUnNXbk5hUlZwc1ZqQmFTRlp0ZUhkaFZtUkhVMnN4VjJKWWFHaFpla1pyVW1zeFYxWnNXbWxYUmtwVlYxZDBiMUV4WkZkWGJrNVlZbFJzYjFSV1dtRlRSbGw1WlVjNWFWSnJOVWxXVnpGdlZtMUZlRmRxVG1GV00yaG9WVEJrVjFJeFpIUmtSVFZvVFZkME5WWnNVa3BsUmtsNFdrVmtWRmRJUW05VmJGSkhWMVpzY2xwRk9VOVNiRlkxVkZaYWExWXdNVmRYYWtaWFlsaG9URmxXV2s5U2JFNXpZa1prVTJKRmNFMVhWM0JMVlRGSmVHTkZiRlJpUjJod1ZtdGtORlpzV2tkYVNIQnNVbFJDTkZscmFFdGhSa3BZVlcwNVYySkdTa2hVVlZwM1ZteGFjVkZzY0ZkaVNFSTJWbXBKTVdReGJGZFhXSEJvVW10S1dGUlZXbFpsUmxwMFkzcFdXRkl4U2tsWmExcFBWR3N4VmxacVVsZGhhMXB5VkZWa1JtVldUbGxpUms1cFVqRktWbGRYTVRCWlYwNUhWbGhrWVZKck5WbFdiWGgzWlZaYWRFNVZkRlZpUm5BeFZWZDBiMVl5U2xWV2JFSmFWak5vWVZwRVNrdFNWbHB6WTBkb1RtSkZjRXBXTVZwaFdWWnNWMWRZYkZWaE1uaG9WVzB4VTFaR1duUk9WVTVzVm14c05GWXlNVEJWTURGV1lrUldWbUpIYUROWlZscExaRVpXZFZGc1pHaGhlbFl5VjJ0U1IxbFdTWGhqUld4aFVqTkNUMWxyV25kWFZscHpXa1JDYUUxWGVGaFZNalZYVlcxS1ZXSkdhRnBXTTFKb1ZGUkdZV014WkhWYVJrNVhZWHBWZUZaclpEUldNa1pYVjJ4a2FsSnRhRmxXYlRGdlRURldObEp1VGxkTldFSkhXVlZrTkZVeFpFaGhSemxYWWxSV00xVnFSazVsUjA1SFdrWm9hVkpVVm5sV2JURXdXVmRXYzJFelpGaGlXRkpXV1Zod1IwMUdiRlpWYTA1WFRVUkdNVlpYTVc5WGJVWnlWMnM1WVZac2NGUldNVnAzVTBkS1IxVnNUbGRpYTBsNlZtMTBZV0Z0VmtaT1ZXUlZWMGRvY1ZWdE1WTlhSbXgwWTNwR2FrMVhlSGxXYkZKSFYwWmFjMU51Y0ZkaVJrcFlXVlZWZUdOdFRrWmlSMFpUVm10d1dWWnFTWGhTYlZaWFZtNVdXR0pJUWxoWmEyaERWRlprVlZKdGRGUk5WVFZZV1RCV2EyRkdTblJWYkZKWFlXczFVRlJyV2xwbFYxSklVbXhrVG1GNlJURldhMlEwWWpGYVIxcEZhR3hUUlVwWFdWZDBTMkZHYTNkWGJVWnFUVmRTTVZkclpEQlViRnAxVVd0b1YyRnJiRE5VYkZwaFkyc3hWbFpzU21oaVJuQllWMWQ0YjJJeVZuTlhibEpPVmxkU2NWbHJWVEZOUm14V1YyMTBWV0pGY0hwWk1GSmhWMFphUmxOdGFHRlNSWEJQV2xWYVYyUldTbk5XYld4WFRXMW9XbFp0TVRCV01WcDBWbXRrV0dKR1dsUlphMVV4V1ZaYWNWRnVaRlJXYkhBd1dsVmtSMkZIU2taalJXaGFUVWRTU0ZZeWVGcGxiRlp4Vkd4a1YxWnVRalZYYTFKSFlUSlNWMVZ1VG1oU2F6VlBWbTAxUTFNeFduUmpSWEJzVWxSR1NGZHJWbXRXUjBwSVpVWk9XbFl6YUROV2FrWlRWakZ3UjFSck5VNVhSVXBLVmtaYVYyRXhXWGxUYkZwcVVsWndXRmxzYUc5V1JsbDNWMnQwVjFac2NIbGFWVnB2VmpKV2NsZFVTbGRTYkhCWFdsVmtUbVZIVGtaYVJtUnBVbXR3ZDFkV2FIZFdNbEp6VjJ4b2FsSlZOWEpVVmxVeFUwWmFWMkZIT1doU2EzQlhWR3hhYzFkc1pFbFJhMmhoVmxad2Vsa3llRmRqYkhCSFdrWk9hVkl6WTNsV2JGcHJaREZOZUZwSVRsaGlhelZ4Vld0Vk1XRkdWbk5YYm1SVlVtNUNSMWRyVmpCVk1rWTJVbXhvV0dFeFZYaFdSekZMVjBad1JWZHNaR2hoTVhCNFYydFNTMVl4U25KTlZscG9VbXhLYjFSWGVFdGxSbHBZWlVkMGFVMXJOVWhXYkdoclYwZEtWbGRzV2xwaE1YQXpXbFZhVm1WWFRrZFViRlpwVW01Q05WWkhlR0ZqTVZwWVVsaHNhRk5HY0ZoV2JGcDNWakZ3UlZOcmRGUldNRFZJVmxkNGExUnJNVVpqUld4WFRWWndhRlp0Y3pGWFJsWnpZVVpXV0ZJemFIZFdWM0JQVVRGUmVHSkdhRTVXUmtwelZXMHhVMWRHV1hsTlZFSldUVVJHZVZSV1VsTlhSMFp5VGxST1YyRnJjRXhhUldSWFUxWkdjMWRzWkZOV1dFRXhWbXRhYTA1R1VYaGFSV2hVWVRGd1VGWnFTbTlYUmxsM1drYzVVMkpHY0ZaVk1WSkhZVEF4Y2xkc1pGVldiV2hNVmtSR2ExTkdWbk5pUm1ScFZrVmFWRlpHVm1GaE1sSkdUVlphWVZKdGFGUlphMVoyWlVaYWNWTllhR3BOYTFwSVZqSjRiMkZyTUhsbFJtUlZWbTFTVUZScldtdFdNWEJHV2taT1RtRXpRa3RXVm1SNlRWWlplVlp1U2xoaVYyaFlXV3hvUTFFeFVsZGFSVFZzVW01Q1NGbFZWVEZWTVVwelkwaHNXRll6YUZoV01uTjRWakZXYzFwR2NFNU5iV2hXVjFkNFYyUXlWa2RXYkdoUFYwZFNXRlZ0ZUhOT2JGWllaRVJDV0dKR2NIcFdiRkpIV1ZaS2RGVnJPV0ZXYlZKTVZUQmtUMUpyTlZoaFIyeFlVakpqZDFadGNFZFpWbXhZVWxob1ZGZEhlRlpXTUdSdllVWlNWVlJyVGxoU2JYZ3dWRlpTVTJGc1NuTlhiRnBXVm5wV1RGWkhNVXRTYXpWWFlrWndhRTFXVmpSWFZsWmhXVlprV0ZKcldsZGlSbkJQV1ZkNFdtVnNaRmRYYkZwc1VqQTFlVlJzV25OWlZrcDBZVVpvV21KR2NFZGFSRVphWlZVeFNXRkdUazVXTVVwSlZteGpNVll4WkVoVGJHaHNVbnBzV0ZsclpGTk9iSEJYVjJ4YWJGSnRkRFpaVlZwM1ZqQXhSMk5GYkZoV00xSjJWVlJHVTJNeFpISlhiRkpwWVROQ1YxWnROWGRTYlZaelkwVldVMkp0VWxSWmEyaERVMFprY2xwRVVsZE5WbXcyVjJwT2IxWXhTbk5YYmxwWFVrVmFVRnBGV2t0a1ZrNXlUbFpvVTFaWVFsaFdhMXByWkRGWmQwNVlUbWxTYlZKb1ZXeFNWMk14V25OVmJrNVlWbTEwTTFkcll6VldNREZGVW10b1drMUdTbWhXYWtGNFVqRk9jMUZzWkdoaE0wSlpWbXBDWVZReVRuTldiazVXWWtkU1ZGbHRkRXRVVmxsNFYyMUdWMkpXV2tsV1IzUnJWbTFGZUdOR1dscFdSVFZVV1hwR2MyTXhXblZVYXpsWFlraENTbFpIZUZkVU1XUklVMnRrYVZKR2NHRldiR1JQVGtaWmVXVkhSbXRTYkZwNlZWY3hSMVV5Vm5KWGF6RllWa1ZLYUZaRVJtRldNWEJKVTIxd1UwMXVhRmxYVnpFd1V6QXhjMWR1UmxOaVdGSnhXV3hhWVZOV1drZGhTRTVXVFd0d1NWbFZXa05XTURGSFYycE9XbFpXY0doWk1WcExZMjFTU0dSRk5WZE5NbVF6VmpGYVUxUXlTWGxTYms1VVYwZFNjVlV3WkZOV01WSllUbFZPYkdKSGVIcFdNbmhyVmpGYVZWSnJXbHBoTVZveldWVmFhMU5HVm5WYVJtUlRZa2hDVVZaVVNucE5WMUpIVjI1R1YySkdTbkJaYlhSTFpERmFSMXBJY0U1V01VWTBWMnRhYTFsV1NrZFRiV2hhWWtad1RGWXllRlpsVlRWV1QxWlNhVlpXYjNkV1JFWnZVVEZhUjFwRmFHeFNXRkpoV2xkMFMyVnNjRWRYYkU1clZtMVNlbGt3VlRGaFZtUklZVVJLVjAxWFVYZFdNbk14VjBaU2NscEhhRTVOYm1oU1ZtcENZVmxXVFhoaVJtaE9Va1phY1ZWdE1WTk5SbEpYVm0xMGFGSnNjRnBaVlZwelZqQXhjVkp1V2xkTmJrNDBXWHBHYTJSV1JuTmpSMmhvVFc1T05GWXhVa3ROUlRWSFdrVmtZVkp0YUhCVmJuQkhWakZTVlZOc1RtdE5WbkJJVjJ0b1QxWkhSalpXYWtKWFlsaENXRlpyWkV0a1ZrWjFVV3hXVjAwd01UUlhhMUpIWVRGWmVHTkZWbFppVlZwd1ZtMTBkMWxXV2xWVFZFWlZUVlUxTUZWdE5WTlZSbVJHVTJ4V1YwMUhVVEJWZWtaelRteEdkVlJ0ZEZkaVJXOTRWbXBLTkdReFVuUlRiR3hvVTBad1dWWnFUbE5aVmxKeldrVTVVMDFyVmpaWmExcERWMFpLYzJORmVGaFdiVTR6Vkd4a1QxSXhjRWxWYXpWWFZqRktkbFp0ZUc5aU1XUnpWMnhvYWxKVWJHOVZiVEZUVTBaVmVHRkhkRmhTTUhCSldWVldNRmRzV25SVmJXaFhZVEpTVTFwV1pFdFNhelZZWlVaa1YwMHdOREZXYWtvMFlqSk5lRlJZYkZkaWJFcFZWakJrTkZac2JIUmtSWFJhVm14d2VGWkhNRFZoVmxwMVVXdG9XbFpXV1hkWlYzTjRVMGRXU1dGR2NHaGhNMEkyVmxSSmVGWXhXblJUYTJ4cVVteEtXRnBYZUdGVlZtUnlXa1JTYW1KV1dsbFZNblJ2WVVaSmVXVkdVbHBXZWtVd1ZGUkdXbVZHVm5KalJUbFhUVlZ3V0ZkWGRHOVNNa1pXVFZoU2JGSXlhR0ZaYTFwaFlVWnJkMWRzVGxOTldFSkdWbGN4ZDFVd01VbFJXR1JZWVRGYWNsUnJXbk5XTVU1WllrZDRVMUpXY0ZkV1Z6QjRWVEpXYzJORlpGZGlhelZ5Vm14U1IxWnNiRlZUYms1VlZtdFdNMWxyVWxOV1JsbDZVV3BPVldGclNucGFSbHBUWkZaa2MyTkZOV2xYUjJneVZqRmtNRmRyTlZaTlZtaFZZbXhLY2xSWE1UUlZWbXhYVm01T2FsWnJOVmxaYTFKUFlVWlpkMDFVVmxWTlYxSXpXVlZhV21ReFpIVmpSbWhUVWxoQ05sZFdZM2hUYlZaV1RsVm9hVkpyU205V2JHaERUVVpaZUZkdGRGUmlWa3BJV1RCb1UxVXlTbGxSYldoWFlXdEtNMVJYZUhOalZrNTFZMGQwVTJKclNqTldWRXAzWXpGU1YxSllaR2xTUmxwVlZtcE9RMDB4VW5GUmJrNXJWbXhLTVZZeWVIZFViVXBaWVVoYVdGWXpVbUZVYkZWNFYwWlNkVlZ0ZEU1aVdHaFNWMVphVjJNeVRsZFViR2hwVWtVMWIxWnFRWGhPVmxGNFdraGthRkpzYkROV01qVjNWMFpLUm1OSWNGcFdla1pMV2xaVk1WTkhTa2RSYldoWFYwVkpkMVpxUm1GaE1VNTBWV3RvVm1FeWVHaFZNRlpMWTJ4VmQxZHJkR3BOVjNRMVdXdFdNRlZHV2xsaFJWWldUVmRvTTFVeU1VZGtWa1pWVkd4U1YyVnNXbEZYYTJRMFkyMVdXRk5yYUdoU01uaFVXVmN4TUU1R1pGVlRXR2hPVFd0YVYxUXhhRU5XUmxsNlVXdDBXbFp0YUhKWk1GcHpUbXhPVlZadGFHbFdWbkJhVmxjd01WUXhaRlpOV0ZKc1UwVmFZVmxYZEhKa01XeFhWbFJXYWxKck5UQlVWbHAzVmpBeFNHUXpaRmhXTTFKeVdYcEtVMWRHU2xsaVJtUnBWMFpLZGxadE5YZFZNREZIWWtaa1dtVnJTbTlXYWtaM1YyeFNWbFZZWkdoV1dHaEZWVEZvYjFOdFJuVlJWRTVVVm5wV1VGcEhlSEpsVjBwSVlVZHNVMkZ0ZERSWFZFbDRUVEpHVms5WVFsUldNMEpMV1Zab2EyTkdiRFpUVkZab1lsVmFXVlZ0TlU5WFZURjBaVWhHV21GcmEzZFpWbFUxWTBaT2RFMVdjRmROUjNkM1ZqSXdlRkl5Um5OalJtaFVZbXh3Y0ZSWE5VOU5SbVIwWWtWMFVGWllhRVZWTVdoelUyMUdkVkZVVGxSV2VsWlFXa2Q0Y21WWFNraGhSMnhUWVcxME5GZFVTWGhOTWtaV1QxaENWRll6UWt0WlZtaHJZMFpzTmxOVVZtaGlWVnBaVlcwMVQxZFZNWFJsU0VaYVlXdHJkMWxXVlRWalJrNTBUVlp3VjAxSGQzZFhhMVp2WVRKT1NGVnJiRlppV0doeFdWWldkazVXVWtaVWEzQnNZVEo0ZUZrd1VtdFRiVXB5VGxSS1dGWkZjSHBaVldSTFVqQTVWVkp0Y0dsWFIxSjNWa1JLYzFOdFJuSmlTRUpyVFcxNGNWUlhjSE5qVm14WFdrVmthazFYWkRWWmEyUjNZVlV4Y1ZWdVFsVk5iWGhNV1d4YWMxZEdUbGxWYld4VFRXNW5lRmRXVWt0V01rVjVVbXhvVDFOR1NtOVdibkJUWTBad2Mxb3paRkZWTUd4NlUxZHdSbUZWT1hWak1teHFUV3BzY1ZsV1pFZGpNV2Q2Vm01c2FWRXdhekpUVjJ4T1lWVjRSRk51Y0dsTmF6VjNWMVprTkZwdFJsaFVibHBwWVZWck1sTlhNV0ZoUm14d1RWY3hXbFl3TlhOWFZ6QTFaRzFHTlUxWE1VcGlha0o2VTFkd1NtRlZPWFZqTW14cVRXcHNjVmxXWkVkak1XZDZWbTVzYVZFd2F6SlRWMnhPWVZWNFJGTnVjR2xOYXpWM1YxWmtORnB0UmxoVWJscHBZVlZyTWxOWE1XRmhSbXh3VFZSQ2EwMXRkM2RhUldSWFpWVnNkVTFJVGtwaGF6RndWREkxZW1GWFRYbFBWM0JvVmpCYWVsZEVUbGRsVjBwRVUxUmFTbUZWTVhCVVJVNUxaVzFKZVZSdVFscFdNMmh0V1Zaa1QyUnRTbkJUVkZwS1lsWndiMWRYYTNoak1rWllUbGhLWVZZeFNuZFpiV3Q0WTBkS2NGTnFiRzFWVkRBNVNXbDNhVTFUU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1WMXBvV1RKV2FXSXlPWEpNVjFscFpsTjNhVTFwU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1XRkl6WVZoU01GcFlTV2xtVTNkcFRYbEpObVY1U25waU1rNXdXVmQ0Wm1SWVNuTkphbTlwU1hsSmMwbHVUblpaTW14b1lrWTVjRmt5T1hWSmFtOXBXbTFHYVV4WGVIQmliWFJzV2tkc2RVeFhiSFZKYmpFNUlpd2lNU0k2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFdaaFkyVmliMjlyTFdZaWZTd2lNaUk2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFhSM2FYUjBaWElpZlN3aU15STZleUp6YjJOcFlXeGZkWEpzSWpvaUl5SXNJbk52WTJsaGJGOXBZMjl1SWpvaVptRmlMV3hwYm10bFpHbHVMV2x1SW4xOSIsIjEiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1mYWNlYm9vay1mIn0sIjIiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi10d2l0dGVyIn0sIjMiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1saW5rZWRpbi1pbiJ9fQ==” team_image=”1078″ team_name=”Grant Marshall” position=”Web Designer” social_show=”yes” subtechteam_style=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`}}}}” image_size=”large”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”939741″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][subtechteam box_style_type=”box_4″ _id=”479320″ social_items=”eyIwIjoiZXlJd0lqb2laWGxKZDBscWIybGFXR3hLWkRCc2NXSXliR0ZYUjNoTFdrUkNjMk5YU1hsaVIwWllVak5vVEZkclVrTmpNazVZVTFoc2FWSXdXbGxWYWs1dlZFWmtjbFZyVG1wTmF6VlpWVEZvYzJGV1NYZFhiR3hXWVdzMWRsWkZXbXRqYkZaeVZHMXdUbUY2VmxwV1ZFWnZZekpHVjFOWVpGaGlSM2hYV1Zkek1XUnNXa1pYYlhScVlrWmFlVlpITVhkVWJVWTJWbXh3VjFaRlduWlpla3BIVmpGT1dWcEdhR2xTTTJoWVYxWmtlazFYVW5OWGExcFlZbGhTY1ZscldtRmxWbHBJVFZoa1ZXSlZXVEpXYlhoM1ZqRmFSbGR1V2xwbGEzQklWbXBHVDFkV2NFZGhSMnhUVFRKb1dWWXhXbXRsYXpGWVZXNU9XR0V4Y0ZsWmJHaFRZMVpTVjFkdVpHeGlSMUo1VjJ0b2ExWlhTbFpYVkVwWFlsaG9NMVpxU2tabFZsWlpXa1prYUdFeGNEWldiWEJIVkRKTmVWTnJaRlJpVjNodlZGVm9RMkl4V25SalJVNXBUVlZXTkZZeGFHOWhiRXAwVld4c1dtRXlhRVJaZWtaWFpFZFdTRkp0ZUZkaWEwcElWakowYjJFeFdsaFRiRnBYWVd4S1lWUlZXbUZOTVZweFVtMUdVMkpWYkRaWGExcDNWakZLVjJOR2JGZFdNMEpJV1ZSS1QyTXhjRWxVYldoVFRXNW9kbFpHV205Uk1rbDRWMWhvWVZKRlNtOVVWM1J6VGxaYVNFNVZPV2hTVkVJMVZsZDRjMWR0UlhoWGFrNWFaV3RhYUZreFdrZGtWbkJIVkdzMVYwMHhSalpXYWtvd1lXczFXRkpyWkZSaVJscFVXVmQwWVZsV1duTlhhM1JXVW14c00xZHJWbUZpUmtweVRsaHNZVlpXY0ROWmEyUkdaV3hHY21KR2FGZFNXRUV5VjJ4V1lXRXhXWGhVYmxaV1lsZDRWRmxyVm5kV1ZscDBUVVJHVWsxcmJEUldNalZUVkd4T1NGVnVUbFppV0doWVZHdGFZVk5IVWtoa1IyaFhZVE5DU1ZkVVFtRlZNV1IwVTJ0a1ZHSkhhR0ZhVjNSaFlVWnJlRmRyWkd0V2JrSklWbGQ0YTJGV1pFZFNhbHBYWVd0dmQxbHFSbEpsUm1SellVWlNhVkp1UWxwWFZ6QXhVVEZaZUZWc2FHcFNiVkp4V1d0YWQyVkdWblJrUkVKV1RXdHdWMVJzVm5kWGF6RkhZMGRvV21FeVVrZGFWM2hIWTJzeFYxcEhiRmhTVlhCT1ZteG9kMUl4VG5SV2EyUllZbXhhVlZsWWNITlhSbXh6V2tjNVYySkdjRmxhVlZwcllUQXhSVlpzYUZkTmFsWlFWMVphVDFOR1ZuTlViRlpYWWxaRmQxWnRjRWRWTWsxNFdraFNhMUp0VWxoVVZXaERVMnhrVjFadFJsSk5WbkI1VkZaV2IxWnRTbk5qUm1oWFlsaG9NMWxWV21Gak1XUnlXa2QwVjJKRmIzZFhiRlpyWXpGVmVGZHJaRmhpVlZwWVZGWmFTMUpHV25GU2JrNVlVbXR3ZVZkcldtOWhWa3B6WTBoa1YxWXpVbGhYVmxwelZqSk9SMkZIZEZSU01VcDZWMWQwYTA1R1pGZGlSRnBWWWxSc2IxbHJXbk5OTVd0M1ZtNWtWMkpWY0ZwWlZWSlBWakpHY21ORmVGZGhhMXBRV1RJeFMxSXlSa2RoUmxKVFZsaENTMVpxUm1wa01sWkhWMWhzVlZkSGFHaFZNRnBoVjBac2MxcEVVbGRTYkVwWlZHeGpOVll4U25OalJXaFhZbFJGZDFsclpFdFdNV1J6WVVaa2FWSXlhREpXTVZwaFZERktjazVXWkZoaVNFSndWVzE0ZDJJeFduUmpSV1JyVFZad2VsWXlOVTlXVjBwSVZXeFNWVlpYYUVOYVZWcGhWakZzTmxKc1NrNVdia0paVm1wR2IyUXhXbGRhUldob1VqSm9WMWxVUm1GaFJtdDVaVWRHYWxacmNERlhhMXBQVmpKS1IySXpaRmRXZWtJMFdYcEdXbVZHWkhWV2JFcHBWbFp3V1ZkWGVHOVZNazVYVld4a1dHSnJOVmxWYlhSM1pXeHNWbGRyT1doV2EzQXhWVmMxWVZkSFNraFZXR1JoVWtWYWFGWnFSbXRrVmxwMFkwWk9WMDFWY0RKV2JHTjNaVVUxUjFkWWFGaFhSM2hRVm14U2MySXhiSEpXYm1SWFlrWmFNRnBWYUU5V01WcHpZMGh3V2sxR1NsQldha3BIWTJ4S2NWVnNXbWxTYmtKdlYydGFhMVF4U1hoalJWcFBWbTFTVDFWcldrcE5iRnAwWkVkMFQxSXdWalJXYkdoelZtMUZlVlZzVmxwaVdGSm9WakJhYzFkWFRrZGFSbWhUWW10S1dsZHJWbXRTTVZwWFUyNVNWbUpIZUZaV2JURnZZMnhhV0dNemFHcE5WMUl4V1RCYWExVXdNSGxoUkVwWVZtMVJNRlY2Um10V01VcDFWV3hDVjJKV1NuZFdWekV3WkRBMWMxZHJaRmhpVlZweFZGVlNWMlZzV2toT1ZtUlhWakJ3V1ZsVll6VlpWbGw2Vlcxb1ZXRXhjSEpXTUdSVFUwVTVWMVJyTlZkTlZXOHlWbTF3U2sxV1ZYaFhibEpUVjBkNGIxVnFRbUZoUmxweFZHeE9hRkp1UWtoV01qVnJWMFpKZUZkcmJGWmlWRVYzVm1wQmVGTldSbkpqUm1oWFRURktiMVpZY0VkVk1rMTRWR3hzYWxKc1dtOVphMXAzVjFaYWRHUkdaRnBXTURWNldXdFNZVlV5U2taT1dFcFdZbGhTTTFwWGVGcGxWVEZWVld4YVRsWnVRalZYVkVKaFdWWmtSMWRxV2xKWFIyaFhWbXRXZDFWR1ZuRlNiR1JxVFd0YVNWa3daRFJoUlRGWlVXcFdWMkV4Y0doWlZFWldaVVp3UmxwSFJsUlNXRUpZVjFkMFZrMVdiRmRYYmtaU1ltMVNXRlJXV25OT1ZuQldZVVU1VjAxRVJsZFpibkJMVmpKS1ZWSnVXbGROYm1ob1drVmFWMk50UmtkYVIyeFhVbFp3U2xaclkzaE9SbEY1VkZob1YySnJOV2hWYWs1dllqRlNWMkZGVGs1aVJuQjRWVzB4UjFZd01WaGxSbXhYVW0xb2VsWnNaRVpsUjA1R1QxWmthVmRIYUc5V2JGSkhZekpOZVZKclpGVmlSbHBQVm1wT2IwNXNaRmRXYlhST1VteEtlVlJXV205V2JVcDBaVVpvV21KR1NrZGFSRVpoWTFaR1dXRkhjRTVXTVVvMlZqSjBZV1F5UmtaTldGSm9VbTE0V0ZsVVNsSk5SbHBGVW10MGFtRjZWbGhXTWpFd1ZUSktjbE5zYkZkU2JFcERWRlZWZUZJeGNFZFdiRXBwVmxad1dGZFhlR0ZaVmxsNFZXNU9XR0pyTlc5WmExWnpUbFpzVmxkdE9WZFdiSEJZVlRKMGExWldXbk5qUjJoV1lrWndURnBGWkZOVFIxSkdUbGRvVGxkRlNrdFdiVEYzVWpKSmVWSllhR0ZTVjJoVldXMTRZVlV4YkhKYVJGSlhUVmQ0VmxWdGVHRmlSa3B6WWtST1YwMXFWbkpXYWtGNFYxWkdjbHBIUmxOV2JrSlJWbXhTUzFJd05YTlhiazVoVW0xU2IxbFVTVFZOTVdSeVZXdDBVMDFWYkRSWGEyaFBWakpLUms1WVFscGlSbkJNVmpGYVlWZEhWa2hTYkhCWFlrWndTVlp0TVhkWlZscElVMnRvVm1KcmNGZFpiR2hPWlVaWmVXVklUbXBpUjFKNlYydGtiMVl3TVVkWFdIQllWa1ZLY2xscVJscGxWazV6WWtaS2FWSlZjR2hYVm1Rd1pERlNSMWR1UmxSaE0xSlVWRlpvUTFOV1ZuUmxSVGxYVFZWc05sbFZVbGRXTURGWVZWUkNWMkZyY0ZOYVZscFhWMWRHUjFwR2FGTk5iV2haVmpGa05GWXhiRmRYYkdScFUwVTFXRmx0TVZOWFZsWjBUVlJDVGsxWFVscFpNRnByVjBaS2NtTkljRnBoTVVwWVYxWmFTMVl4VG5OVmJHUk9ZV3RhV1ZkVVNYaFVNVXAwVW10a1lWSlVWbFJaYTFwYVRVWmFkR05GWkZwV2JFWTFWbGQwYTFaSFNuSk9WMmhXWWtaS1dGWXdXbHBrTVZweVdrVTVhVkp1UWpSV1Z6QjRaREpLUjFOWVpFOVdSVXBZV1d4b1UyUnNXbk5hUlZwc1ZqQmFTRlp0ZUhkaFZtUkhVMnN4VjJKWWFHaFpla1pyVW1zeFYxWnNXbWxYUmtwVlYxZDBiMUV4WkZkWGJrNVlZbFJzYjFSV1dtRlRSbGw1WlVjNWFWSnJOVWxXVnpGdlZtMUZlRmRxVG1GV00yaG9WVEJrVjFJeFpIUmtSVFZvVFZkME5WWnNVa3BsUmtsNFdrVmtWRmRJUW05VmJGSkhWMVpzY2xwRk9VOVNiRlkxVkZaYWExWXdNVmRYYWtaWFlsaG9URmxXV2s5U2JFNXpZa1prVTJKRmNFMVhWM0JMVlRGSmVHTkZiRlJpUjJod1ZtdGtORlpzV2tkYVNIQnNVbFJDTkZscmFFdGhSa3BZVlcwNVYySkdTa2hVVlZwM1ZteGFjVkZzY0ZkaVNFSTJWbXBKTVdReGJGZFhXSEJvVW10S1dGUlZXbFpsUmxwMFkzcFdXRkl4U2tsWmExcFBWR3N4VmxacVVsZGhhMXB5VkZWa1JtVldUbGxpUms1cFVqRktWbGRYTVRCWlYwNUhWbGhrWVZKck5WbFdiWGgzWlZaYWRFNVZkRlZpUm5BeFZWZDBiMVl5U2xWV2JFSmFWak5vWVZwRVNrdFNWbHB6WTBkb1RtSkZjRXBXTVZwaFdWWnNWMWRZYkZWaE1uaG9WVzB4VTFaR1duUk9WVTVzVm14c05GWXlNVEJWTURGV1lrUldWbUpIYUROWlZscExaRVpXZFZGc1pHaGhlbFl5VjJ0U1IxbFdTWGhqUld4aFVqTkNUMWxyV25kWFZscHpXa1JDYUUxWGVGaFZNalZYVlcxS1ZXSkdhRnBXTTFKb1ZGUkdZV014WkhWYVJrNVhZWHBWZUZaclpEUldNa1pYVjJ4a2FsSnRhRmxXYlRGdlRURldObEp1VGxkTldFSkhXVlZrTkZVeFpFaGhSemxYWWxSV00xVnFSazVsUjA1SFdrWm9hVkpVVm5sV2JURXdXVmRXYzJFelpGaGlXRkpXV1Zod1IwMUdiRlpWYTA1WFRVUkdNVlpYTVc5WGJVWnlWMnM1WVZac2NGUldNVnAzVTBkS1IxVnNUbGRpYTBsNlZtMTBZV0Z0VmtaT1ZXUlZWMGRvY1ZWdE1WTlhSbXgwWTNwR2FrMVhlSGxXYkZKSFYwWmFjMU51Y0ZkaVJrcFlXVlZWZUdOdFRrWmlSMFpUVm10d1dWWnFTWGhTYlZaWFZtNVdXR0pJUWxoWmEyaERWRlprVlZKdGRGUk5WVFZZV1RCV2EyRkdTblJWYkZKWFlXczFVRlJyV2xwbFYxSklVbXhrVG1GNlJURldhMlEwWWpGYVIxcEZhR3hUUlVwWFdWZDBTMkZHYTNkWGJVWnFUVmRTTVZkclpEQlViRnAxVVd0b1YyRnJiRE5VYkZwaFkyc3hWbFpzU21oaVJuQllWMWQ0YjJJeVZuTlhibEpPVmxkU2NWbHJWVEZOUm14V1YyMTBWV0pGY0hwWk1GSmhWMFphUmxOdGFHRlNSWEJQV2xWYVYyUldTbk5XYld4WFRXMW9XbFp0TVRCV01WcDBWbXRrV0dKR1dsUlphMVV4V1ZaYWNWRnVaRlJXYkhBd1dsVmtSMkZIU2taalJXaGFUVWRTU0ZZeWVGcGxiRlp4Vkd4a1YxWnVRalZYYTFKSFlUSlNWMVZ1VG1oU2F6VlBWbTAxUTFNeFduUmpSWEJzVWxSR1NGZHJWbXRXUjBwSVpVWk9XbFl6YUROV2FrWlRWakZ3UjFSck5VNVhSVXBLVmtaYVYyRXhXWGxUYkZwcVVsWndXRmxzYUc5V1JsbDNWMnQwVjFac2NIbGFWVnB2VmpKV2NsZFVTbGRTYkhCWFdsVmtUbVZIVGtaYVJtUnBVbXR3ZDFkV2FIZFdNbEp6VjJ4b2FsSlZOWEpVVmxVeFUwWmFWMkZIT1doU2EzQlhWR3hhYzFkc1pFbFJhMmhoVmxad2Vsa3llRmRqYkhCSFdrWk9hVkl6WTNsV2JGcHJaREZOZUZwSVRsaGlhelZ4Vld0Vk1XRkdWbk5YYm1SVlVtNUNSMWRyVmpCVk1rWTJVbXhvV0dFeFZYaFdSekZMVjBad1JWZHNaR2hoTVhCNFYydFNTMVl4U25KTlZscG9VbXhLYjFSWGVFdGxSbHBZWlVkMGFVMXJOVWhXYkdoclYwZEtWbGRzV2xwaE1YQXpXbFZhVm1WWFRrZFViRlpwVW01Q05WWkhlR0ZqTVZwWVVsaHNhRk5HY0ZoV2JGcDNWakZ3UlZOcmRGUldNRFZJVmxkNGExUnJNVVpqUld4WFRWWndhRlp0Y3pGWFJsWnpZVVpXV0ZJemFIZFdWM0JQVVRGUmVHSkdhRTVXUmtwelZXMHhVMWRHV1hsTlZFSldUVVJHZVZSV1VsTlhSMFp5VGxST1YyRnJjRXhhUldSWFUxWkdjMWRzWkZOV1dFRXhWbXRhYTA1R1VYaGFSV2hVWVRGd1VGWnFTbTlYUmxsM1drYzVVMkpHY0ZaVk1WSkhZVEF4Y2xkc1pGVldiV2hNVmtSR2ExTkdWbk5pUm1ScFZrVmFWRlpHVm1GaE1sSkdUVlphWVZKdGFGUlphMVoyWlVaYWNWTllhR3BOYTFwSVZqSjRiMkZyTUhsbFJtUlZWbTFTVUZScldtdFdNWEJHV2taT1RtRXpRa3RXVm1SNlRWWlplVlp1U2xoaVYyaFlXV3hvUTFFeFVsZGFSVFZzVW01Q1NGbFZWVEZWTVVwelkwaHNXRll6YUZoV01uTjRWakZXYzFwR2NFNU5iV2hXVjFkNFYyUXlWa2RXYkdoUFYwZFNXRlZ0ZUhOT2JGWllaRVJDV0dKR2NIcFdiRkpIV1ZaS2RGVnJPV0ZXYlZKTVZUQmtUMUpyTlZoaFIyeFlVakpqZDFadGNFZFpWbXhZVWxob1ZGZEhlRlpXTUdSdllVWlNWVlJyVGxoU2JYZ3dWRlpTVTJGc1NuTlhiRnBXVm5wV1RGWkhNVXRTYXpWWFlrWndhRTFXVmpSWFZsWmhXVlprV0ZKcldsZGlSbkJQV1ZkNFdtVnNaRmRYYkZwc1VqQTFlVlJzV25OWlZrcDBZVVpvV21KR2NFZGFSRVphWlZVeFNXRkdUazVXTVVwSlZteGpNVll4WkVoVGJHaHNVbnBzV0ZsclpGTk9iSEJYVjJ4YWJGSnRkRFpaVlZwM1ZqQXhSMk5GYkZoV00xSjJWVlJHVTJNeFpISlhiRkpwWVROQ1YxWnROWGRTYlZaelkwVldVMkp0VWxSWmEyaERVMFprY2xwRVVsZE5WbXcyVjJwT2IxWXhTbk5YYmxwWFVrVmFVRnBGV2t0a1ZrNXlUbFpvVTFaWVFsaFdhMXByWkRGWmQwNVlUbWxTYlZKb1ZXeFNWMk14V25OVmJrNVlWbTEwTTFkcll6VldNREZGVW10b1drMUdTbWhXYWtGNFVqRk9jMUZzWkdoaE0wSlpWbXBDWVZReVRuTldiazVXWWtkU1ZGbHRkRXRVVmxsNFYyMUdWMkpXV2tsV1IzUnJWbTFGZUdOR1dscFdSVFZVV1hwR2MyTXhXblZVYXpsWFlraENTbFpIZUZkVU1XUklVMnRrYVZKR2NHRldiR1JQVGtaWmVXVkhSbXRTYkZwNlZWY3hSMVV5Vm5KWGF6RllWa1ZLYUZaRVJtRldNWEJKVTIxd1UwMXVhRmxYVnpFd1V6QXhjMWR1UmxOaVdGSnhXV3hhWVZOV1drZGhTRTVXVFd0d1NWbFZXa05XTURGSFYycE9XbFpXY0doWk1WcExZMjFTU0dSRk5WZE5NbVF6VmpGYVUxUXlTWGxTYms1VVYwZFNjVlV3WkZOV01WSllUbFZPYkdKSGVIcFdNbmhyVmpGYVZWSnJXbHBoTVZveldWVmFhMU5HVm5WYVJtUlRZa2hDVVZaVVNucE5WMUpIVjI1R1YySkdTbkJaYlhSTFpERmFSMXBJY0U1V01VWTBWMnRhYTFsV1NrZFRiV2hhWWtad1RGWXllRlpsVlRWV1QxWlNhVlpXYjNkV1JFWnZVVEZhUjFwRmFHeFNXRkpoV2xkMFMyVnNjRWRYYkU1clZtMVNlbGt3VlRGaFZtUklZVVJLVjAxWFVYZFdNbk14VjBaU2NscEhhRTVOYm1oU1ZtcENZVmxXVFhoaVJtaE9Va1phY1ZWdE1WTk5SbEpYVm0xMGFGSnNjRnBaVlZwelZqQXhjVkp1V2xkTmJrNDBXWHBHYTJSV1JuTmpSMmhvVFc1T05GWXhVa3ROUlRWSFdrVmtZVkp0YUhCVmJuQkhWakZTVlZOc1RtdE5WbkJJVjJ0b1QxWkhSalpXYWtKWFlsaENXRlpyWkV0a1ZrWjFVV3hXVjAwd01UUlhhMUpIWVRGWmVHTkZWbFppVlZwd1ZtMTBkMWxXV2xWVFZFWlZUVlUxTUZWdE5WTlZSbVJHVTJ4V1YwMUhVVEJWZWtaelRteEdkVlJ0ZEZkaVJXOTRWbXBLTkdReFVuUlRiR3hvVTBad1dWWnFUbE5aVmxKeldrVTVVMDFyVmpaWmExcERWMFpLYzJORmVGaFdiVTR6Vkd4a1QxSXhjRWxWYXpWWFZqRktkbFp0ZUc5aU1XUnpWMnhvYWxKVWJHOVZiVEZUVTBaVmVHRkhkRmhTTUhCSldWVldNRmRzV25SVmJXaFhZVEpTVTFwV1pFdFNhelZZWlVaa1YwMHdOREZXYWtvMFlqSk5lRlJZYkZkaWJFcFZWakJrTkZac2JIUmtSWFJhVm14d2VGWkhNRFZoVmxwMVVXdG9XbFpXV1hkWlYzTjRVMGRXU1dGR2NHaGhNMEkyVmxSSmVGWXhXblJUYTJ4cVVteEtXRnBYZUdGVlZtUnlXa1JTYW1KV1dsbFZNblJ2WVVaSmVXVkdVbHBXZWtVd1ZGUkdXbVZHVm5KalJUbFhUVlZ3V0ZkWGRHOVNNa1pXVFZoU2JGSXlhR0ZaYTFwaFlVWnJkMWRzVGxOTldFSkdWbGN4ZDFVd01VbFJXR1JZWVRGYWNsUnJXbk5XTVU1WllrZDRVMUpXY0ZkV1Z6QjRWVEpXYzJORlpGZGlhelZ5Vm14U1IxWnNiRlZUYms1VlZtdFdNMWxyVWxOV1JsbDZVV3BPVldGclNucGFSbHBUWkZaa2MyTkZOV2xYUjJneVZqRmtNRmRyTlZaTlZtaFZZbXhLY2xSWE1UUlZWbXhYVm01T2FsWnJOVmxaYTFKUFlVWlpkMDFVVmxWTlYxSXpXVlZhV21ReFpIVmpSbWhUVWxoQ05sZFdZM2hUYlZaV1RsVm9hVkpyU205V2JHaERUVVpaZUZkdGRGUmlWa3BJV1RCb1UxVXlTbGxSYldoWFlXdEtNMVJYZUhOalZrNTFZMGQwVTJKclNqTldWRXAzWXpGU1YxSllaR2xTUmxwVlZtcE9RMDB4VW5GUmJrNXJWbXhLTVZZeWVIZFViVXBaWVVoYVdGWXpVbUZVYkZWNFYwWlNkVlZ0ZEU1aVdHaFNWMVphVjJNeVRsZFViR2hwVWtVMWIxWnFRWGhPVmxGNFdraGthRkpzYkROV01qVjNWMFpLUm1OSWNGcFdla1pMV2xaVk1WTkhTa2RSYldoWFYwVkpkMVpxUm1GaE1VNTBWV3RvVm1FeWVHaFZNRlpMWTJ4VmQxZHJkR3BOVjNRMVdXdFdNRlZHV2xsaFJWWldUVmRvTTFVeU1VZGtWa1pWVkd4U1YyVnNXbEZYYTJRMFkyMVdXRk5yYUdoU01uaFVXVmN4TUU1R1pGVlRXR2hPVFd0YVYxUXhhRU5XUmxsNlVXdDBXbFp0YUhKWk1GcHpUbXhPVlZadGFHbFdWbkJhVmxjd01WUXhaRlpOV0ZKc1UwVmFZVmxYZEhKa01XeFhWbFJXYWxKck5UQlVWbHAzVmpBeFNHUXpaRmhXTTFKeVdYcEtVMWRHU2xsaVJtUnBWMFpLZGxadE5YZFZNREZIWWtaa1dtVnJTbTlXYWtaM1YyeFNWbFZZWkdoV1dHaEZWVEZvYjFOdFJuVlJWRTVVVm5wV1VGcEhlSEpsVjBwSVlVZHNVMkZ0ZERSWFZFbDRUVEpHVms5WVFsUldNMEpMV1Zab2EyTkdiRFpUVkZab1lsVmFXVlZ0TlU5WFZURjBaVWhHV21GcmEzZFpWbFUxWTBaT2RFMVdjRmROUjNkM1ZqSXdlRkl5Um5OalJtaFVZbXh3Y0ZSWE5VOU5SbVIwWWtWMFVGWllhRVZWTVdoelUyMUdkVkZVVGxSV2VsWlFXa2Q0Y21WWFNraGhSMnhUWVcxME5GZFVTWGhOTWtaV1QxaENWRll6UWt0WlZtaHJZMFpzTmxOVVZtaGlWVnBaVlcwMVQxZFZNWFJsU0VaYVlXdHJkMWxXVlRWalJrNTBUVlp3VjAxSGQzZFhhMVp2WVRKT1NGVnJiRlppV0doeFdWWldkazVXVWtaVWEzQnNZVEo0ZUZrd1VtdFRiVXB5VGxSS1dGWkZjSHBaVldSTFVqQTVWVkp0Y0dsWFIxSjNWa1JLYzFOdFJuSmlTRUpyVFcxNGNWUlhjSE5qVm14WFdrVmthazFYWkRWWmEyUjNZVlV4Y1ZWdVFsVk5iWGhNV1d4YWMxZEdUbGxWYld4VFRXNW5lRmRXVWt0V01rVjVVbXhvVDFOR1NtOVdibkJUWTBad2Mxb3paRkZWTUd4NlUxZHdSbUZWT1hWak1teHFUV3BzY1ZsV1pFZGpNV2Q2Vm01c2FWRXdhekpUVjJ4T1lWVjRSRk51Y0dsTmF6VjNWMVprTkZwdFJsaFVibHBwWVZWck1sTlhNV0ZoUm14d1RWY3hXbFl3TlhOWFZ6QTFaRzFHTlUxWE1VcGlha0o2VTFkd1NtRlZPWFZqTW14cVRXcHNjVmxXWkVkak1XZDZWbTVzYVZFd2F6SlRWMnhPWVZWNFJGTnVjR2xOYXpWM1YxWmtORnB0UmxoVWJscHBZVlZyTWxOWE1XRmhSbXh3VFZSQ2EwMXRkM2RhUldSWFpWVnNkVTFJVGtwaGF6RndWREkxZW1GWFRYbFBWM0JvVmpCYWVsZEVUbGRsVjBwRVUxUmFTbUZWTVhCVVJVNUxaVzFKZVZSdVFscFdNMmh0V1Zaa1QyUnRTbkJUVkZwS1lsWndiMWRYYTNoak1rWllUbGhLWVZZeFNuZFpiV3Q0WTBkS2NGTnFiRzFWVkRBNVNXbDNhVTFUU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1WMXBvV1RKV2FXSXlPWEpNVjFscFpsTjNhVTFwU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1XRkl6WVZoU01GcFlTV2xtVTNkcFRYbEpObVY1U25waU1rNXdXVmQ0Wm1SWVNuTkphbTlwU1hsSmMwbHVUblpaTW14b1lrWTVjRmt5T1hWSmFtOXBXbTFHYVV4WGVIQmliWFJzV2tkc2RVeFhiSFZKYmpFNUlpd2lNU0k2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFdaaFkyVmliMjlyTFdZaWZTd2lNaUk2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFhSM2FYUjBaWElpZlN3aU15STZleUp6YjJOcFlXeGZkWEpzSWpvaUl5SXNJbk52WTJsaGJGOXBZMjl1SWpvaVptRmlMV3hwYm10bFpHbHVMV2x1SW4xOSIsIjEiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1mYWNlYm9vay1mIn0sIjIiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi10d2l0dGVyIn0sIjMiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1saW5rZWRpbi1pbiJ9fQ==” team_image=”1072″ team_name=”Natasha Gamble” position=”Web Designer” social_show=”yes” subtechteam_style=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`}}}}” image_size=”large”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”105254″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][subtechteam box_style_type=”box_4″ _id=”642056″ social_items=”eyIwIjoiZXlJd0lqb2laWGxKZDBscWIybGFXR3hLWkRCc2NXSXliR0ZYUjNoTFdrUkNjMk5YU1hsaVIwWllVak5vVEZkclVrTmpNazVZVTFoc2FWSXdXbGxWYWs1dlZFWmtjbFZyVG1wTmF6VlpWVEZvYzJGV1NYZFhiR3hXWVdzMWRsWkZXbXRqYkZaeVZHMXdUbUY2VmxwV1ZFWnZZekpHVjFOWVpGaGlSM2hYV1Zkek1XUnNXa1pYYlhScVlrWmFlVlpITVhkVWJVWTJWbXh3VjFaRlduWlpla3BIVmpGT1dWcEdhR2xTTTJoWVYxWmtlazFYVW5OWGExcFlZbGhTY1ZscldtRmxWbHBJVFZoa1ZXSlZXVEpXYlhoM1ZqRmFSbGR1V2xwbGEzQklWbXBHVDFkV2NFZGhSMnhUVFRKb1dWWXhXbXRsYXpGWVZXNU9XR0V4Y0ZsWmJHaFRZMVpTVjFkdVpHeGlSMUo1VjJ0b2ExWlhTbFpYVkVwWFlsaG9NMVpxU2tabFZsWlpXa1prYUdFeGNEWldiWEJIVkRKTmVWTnJaRlJpVjNodlZGVm9RMkl4V25SalJVNXBUVlZXTkZZeGFHOWhiRXAwVld4c1dtRXlhRVJaZWtaWFpFZFdTRkp0ZUZkaWEwcElWakowYjJFeFdsaFRiRnBYWVd4S1lWUlZXbUZOTVZweFVtMUdVMkpWYkRaWGExcDNWakZLVjJOR2JGZFdNMEpJV1ZSS1QyTXhjRWxVYldoVFRXNW9kbFpHV205Uk1rbDRWMWhvWVZKRlNtOVVWM1J6VGxaYVNFNVZPV2hTVkVJMVZsZDRjMWR0UlhoWGFrNWFaV3RhYUZreFdrZGtWbkJIVkdzMVYwMHhSalpXYWtvd1lXczFXRkpyWkZSaVJscFVXVmQwWVZsV1duTlhhM1JXVW14c00xZHJWbUZpUmtweVRsaHNZVlpXY0ROWmEyUkdaV3hHY21KR2FGZFNXRUV5VjJ4V1lXRXhXWGhVYmxaV1lsZDRWRmxyVm5kV1ZscDBUVVJHVWsxcmJEUldNalZUVkd4T1NGVnVUbFppV0doWVZHdGFZVk5IVWtoa1IyaFhZVE5DU1ZkVVFtRlZNV1IwVTJ0a1ZHSkhhR0ZhVjNSaFlVWnJlRmRyWkd0V2JrSklWbGQ0YTJGV1pFZFNhbHBYWVd0dmQxbHFSbEpsUm1SellVWlNhVkp1UWxwWFZ6QXhVVEZaZUZWc2FHcFNiVkp4V1d0YWQyVkdWblJrUkVKV1RXdHdWMVJzVm5kWGF6RkhZMGRvV21FeVVrZGFWM2hIWTJzeFYxcEhiRmhTVlhCT1ZteG9kMUl4VG5SV2EyUllZbXhhVlZsWWNITlhSbXh6V2tjNVYySkdjRmxhVlZwcllUQXhSVlpzYUZkTmFsWlFWMVphVDFOR1ZuTlViRlpYWWxaRmQxWnRjRWRWTWsxNFdraFNhMUp0VWxoVVZXaERVMnhrVjFadFJsSk5WbkI1VkZaV2IxWnRTbk5qUm1oWFlsaG9NMWxWV21Gak1XUnlXa2QwVjJKRmIzZFhiRlpyWXpGVmVGZHJaRmhpVlZwWVZGWmFTMUpHV25GU2JrNVlVbXR3ZVZkcldtOWhWa3B6WTBoa1YxWXpVbGhYVmxwelZqSk9SMkZIZEZSU01VcDZWMWQwYTA1R1pGZGlSRnBWWWxSc2IxbHJXbk5OTVd0M1ZtNWtWMkpWY0ZwWlZWSlBWakpHY21ORmVGZGhhMXBRV1RJeFMxSXlSa2RoUmxKVFZsaENTMVpxUm1wa01sWkhWMWhzVlZkSGFHaFZNRnBoVjBac2MxcEVVbGRTYkVwWlZHeGpOVll4U25OalJXaFhZbFJGZDFsclpFdFdNV1J6WVVaa2FWSXlhREpXTVZwaFZERktjazVXWkZoaVNFSndWVzE0ZDJJeFduUmpSV1JyVFZad2VsWXlOVTlXVjBwSVZXeFNWVlpYYUVOYVZWcGhWakZzTmxKc1NrNVdia0paVm1wR2IyUXhXbGRhUldob1VqSm9WMWxVUm1GaFJtdDVaVWRHYWxacmNERlhhMXBQVmpKS1IySXpaRmRXZWtJMFdYcEdXbVZHWkhWV2JFcHBWbFp3V1ZkWGVHOVZNazVYVld4a1dHSnJOVmxWYlhSM1pXeHNWbGRyT1doV2EzQXhWVmMxWVZkSFNraFZXR1JoVWtWYWFGWnFSbXRrVmxwMFkwWk9WMDFWY0RKV2JHTjNaVVUxUjFkWWFGaFhSM2hRVm14U2MySXhiSEpXYm1SWFlrWmFNRnBWYUU5V01WcHpZMGh3V2sxR1NsQldha3BIWTJ4S2NWVnNXbWxTYmtKdlYydGFhMVF4U1hoalJWcFBWbTFTVDFWcldrcE5iRnAwWkVkMFQxSXdWalJXYkdoelZtMUZlVlZzVmxwaVdGSm9WakJhYzFkWFRrZGFSbWhUWW10S1dsZHJWbXRTTVZwWFUyNVNWbUpIZUZaV2JURnZZMnhhV0dNemFHcE5WMUl4V1RCYWExVXdNSGxoUkVwWVZtMVJNRlY2Um10V01VcDFWV3hDVjJKV1NuZFdWekV3WkRBMWMxZHJaRmhpVlZweFZGVlNWMlZzV2toT1ZtUlhWakJ3V1ZsVll6VlpWbGw2Vlcxb1ZXRXhjSEpXTUdSVFUwVTVWMVJyTlZkTlZXOHlWbTF3U2sxV1ZYaFhibEpUVjBkNGIxVnFRbUZoUmxweFZHeE9hRkp1UWtoV01qVnJWMFpKZUZkcmJGWmlWRVYzVm1wQmVGTldSbkpqUm1oWFRURktiMVpZY0VkVk1rMTRWR3hzYWxKc1dtOVphMXAzVjFaYWRHUkdaRnBXTURWNldXdFNZVlV5U2taT1dFcFdZbGhTTTFwWGVGcGxWVEZWVld4YVRsWnVRalZYVkVKaFdWWmtSMWRxV2xKWFIyaFhWbXRXZDFWR1ZuRlNiR1JxVFd0YVNWa3daRFJoUlRGWlVXcFdWMkV4Y0doWlZFWldaVVp3UmxwSFJsUlNXRUpZVjFkMFZrMVdiRmRYYmtaU1ltMVNXRlJXV25OT1ZuQldZVVU1VjAxRVJsZFpibkJMVmpKS1ZWSnVXbGROYm1ob1drVmFWMk50UmtkYVIyeFhVbFp3U2xaclkzaE9SbEY1VkZob1YySnJOV2hWYWs1dllqRlNWMkZGVGs1aVJuQjRWVzB4UjFZd01WaGxSbXhYVW0xb2VsWnNaRVpsUjA1R1QxWmthVmRIYUc5V2JGSkhZekpOZVZKclpGVmlSbHBQVm1wT2IwNXNaRmRXYlhST1VteEtlVlJXV205V2JVcDBaVVpvV21KR1NrZGFSRVpoWTFaR1dXRkhjRTVXTVVvMlZqSjBZV1F5UmtaTldGSm9VbTE0V0ZsVVNsSk5SbHBGVW10MGFtRjZWbGhXTWpFd1ZUSktjbE5zYkZkU2JFcERWRlZWZUZJeGNFZFdiRXBwVmxad1dGZFhlR0ZaVmxsNFZXNU9XR0pyTlc5WmExWnpUbFpzVmxkdE9WZFdiSEJZVlRKMGExWldXbk5qUjJoV1lrWndURnBGWkZOVFIxSkdUbGRvVGxkRlNrdFdiVEYzVWpKSmVWSllhR0ZTVjJoVldXMTRZVlV4YkhKYVJGSlhUVmQ0VmxWdGVHRmlSa3B6WWtST1YwMXFWbkpXYWtGNFYxWkdjbHBIUmxOV2JrSlJWbXhTUzFJd05YTlhiazVoVW0xU2IxbFVTVFZOTVdSeVZXdDBVMDFWYkRSWGEyaFBWakpLUms1WVFscGlSbkJNVmpGYVlWZEhWa2hTYkhCWFlrWndTVlp0TVhkWlZscElVMnRvVm1KcmNGZFpiR2hPWlVaWmVXVklUbXBpUjFKNlYydGtiMVl3TVVkWFdIQllWa1ZLY2xscVJscGxWazV6WWtaS2FWSlZjR2hYVm1Rd1pERlNSMWR1UmxSaE0xSlVWRlpvUTFOV1ZuUmxSVGxYVFZWc05sbFZVbGRXTURGWVZWUkNWMkZyY0ZOYVZscFhWMWRHUjFwR2FGTk5iV2haVmpGa05GWXhiRmRYYkdScFUwVTFXRmx0TVZOWFZsWjBUVlJDVGsxWFVscFpNRnByVjBaS2NtTkljRnBoTVVwWVYxWmFTMVl4VG5OVmJHUk9ZV3RhV1ZkVVNYaFVNVXAwVW10a1lWSlVWbFJaYTFwYVRVWmFkR05GWkZwV2JFWTFWbGQwYTFaSFNuSk9WMmhXWWtaS1dGWXdXbHBrTVZweVdrVTVhVkp1UWpSV1Z6QjRaREpLUjFOWVpFOVdSVXBZV1d4b1UyUnNXbk5hUlZwc1ZqQmFTRlp0ZUhkaFZtUkhVMnN4VjJKWWFHaFpla1pyVW1zeFYxWnNXbWxYUmtwVlYxZDBiMUV4WkZkWGJrNVlZbFJzYjFSV1dtRlRSbGw1WlVjNWFWSnJOVWxXVnpGdlZtMUZlRmRxVG1GV00yaG9WVEJrVjFJeFpIUmtSVFZvVFZkME5WWnNVa3BsUmtsNFdrVmtWRmRJUW05VmJGSkhWMVpzY2xwRk9VOVNiRlkxVkZaYWExWXdNVmRYYWtaWFlsaG9URmxXV2s5U2JFNXpZa1prVTJKRmNFMVhWM0JMVlRGSmVHTkZiRlJpUjJod1ZtdGtORlpzV2tkYVNIQnNVbFJDTkZscmFFdGhSa3BZVlcwNVYySkdTa2hVVlZwM1ZteGFjVkZzY0ZkaVNFSTJWbXBKTVdReGJGZFhXSEJvVW10S1dGUlZXbFpsUmxwMFkzcFdXRkl4U2tsWmExcFBWR3N4VmxacVVsZGhhMXB5VkZWa1JtVldUbGxpUms1cFVqRktWbGRYTVRCWlYwNUhWbGhrWVZKck5WbFdiWGgzWlZaYWRFNVZkRlZpUm5BeFZWZDBiMVl5U2xWV2JFSmFWak5vWVZwRVNrdFNWbHB6WTBkb1RtSkZjRXBXTVZwaFdWWnNWMWRZYkZWaE1uaG9WVzB4VTFaR1duUk9WVTVzVm14c05GWXlNVEJWTURGV1lrUldWbUpIYUROWlZscExaRVpXZFZGc1pHaGhlbFl5VjJ0U1IxbFdTWGhqUld4aFVqTkNUMWxyV25kWFZscHpXa1JDYUUxWGVGaFZNalZYVlcxS1ZXSkdhRnBXTTFKb1ZGUkdZV014WkhWYVJrNVhZWHBWZUZaclpEUldNa1pYVjJ4a2FsSnRhRmxXYlRGdlRURldObEp1VGxkTldFSkhXVlZrTkZVeFpFaGhSemxYWWxSV00xVnFSazVsUjA1SFdrWm9hVkpVVm5sV2JURXdXVmRXYzJFelpGaGlXRkpXV1Zod1IwMUdiRlpWYTA1WFRVUkdNVlpYTVc5WGJVWnlWMnM1WVZac2NGUldNVnAzVTBkS1IxVnNUbGRpYTBsNlZtMTBZV0Z0VmtaT1ZXUlZWMGRvY1ZWdE1WTlhSbXgwWTNwR2FrMVhlSGxXYkZKSFYwWmFjMU51Y0ZkaVJrcFlXVlZWZUdOdFRrWmlSMFpUVm10d1dWWnFTWGhTYlZaWFZtNVdXR0pJUWxoWmEyaERWRlprVlZKdGRGUk5WVFZZV1RCV2EyRkdTblJWYkZKWFlXczFVRlJyV2xwbFYxSklVbXhrVG1GNlJURldhMlEwWWpGYVIxcEZhR3hUUlVwWFdWZDBTMkZHYTNkWGJVWnFUVmRTTVZkclpEQlViRnAxVVd0b1YyRnJiRE5VYkZwaFkyc3hWbFpzU21oaVJuQllWMWQ0YjJJeVZuTlhibEpPVmxkU2NWbHJWVEZOUm14V1YyMTBWV0pGY0hwWk1GSmhWMFphUmxOdGFHRlNSWEJQV2xWYVYyUldTbk5XYld4WFRXMW9XbFp0TVRCV01WcDBWbXRrV0dKR1dsUlphMVV4V1ZaYWNWRnVaRlJXYkhBd1dsVmtSMkZIU2taalJXaGFUVWRTU0ZZeWVGcGxiRlp4Vkd4a1YxWnVRalZYYTFKSFlUSlNWMVZ1VG1oU2F6VlBWbTAxUTFNeFduUmpSWEJzVWxSR1NGZHJWbXRXUjBwSVpVWk9XbFl6YUROV2FrWlRWakZ3UjFSck5VNVhSVXBLVmtaYVYyRXhXWGxUYkZwcVVsWndXRmxzYUc5V1JsbDNWMnQwVjFac2NIbGFWVnB2VmpKV2NsZFVTbGRTYkhCWFdsVmtUbVZIVGtaYVJtUnBVbXR3ZDFkV2FIZFdNbEp6VjJ4b2FsSlZOWEpVVmxVeFUwWmFWMkZIT1doU2EzQlhWR3hhYzFkc1pFbFJhMmhoVmxad2Vsa3llRmRqYkhCSFdrWk9hVkl6WTNsV2JGcHJaREZOZUZwSVRsaGlhelZ4Vld0Vk1XRkdWbk5YYm1SVlVtNUNSMWRyVmpCVk1rWTJVbXhvV0dFeFZYaFdSekZMVjBad1JWZHNaR2hoTVhCNFYydFNTMVl4U25KTlZscG9VbXhLYjFSWGVFdGxSbHBZWlVkMGFVMXJOVWhXYkdoclYwZEtWbGRzV2xwaE1YQXpXbFZhVm1WWFRrZFViRlpwVW01Q05WWkhlR0ZqTVZwWVVsaHNhRk5HY0ZoV2JGcDNWakZ3UlZOcmRGUldNRFZJVmxkNGExUnJNVVpqUld4WFRWWndhRlp0Y3pGWFJsWnpZVVpXV0ZJemFIZFdWM0JQVVRGUmVHSkdhRTVXUmtwelZXMHhVMWRHV1hsTlZFSldUVVJHZVZSV1VsTlhSMFp5VGxST1YyRnJjRXhhUldSWFUxWkdjMWRzWkZOV1dFRXhWbXRhYTA1R1VYaGFSV2hVWVRGd1VGWnFTbTlYUmxsM1drYzVVMkpHY0ZaVk1WSkhZVEF4Y2xkc1pGVldiV2hNVmtSR2ExTkdWbk5pUm1ScFZrVmFWRlpHVm1GaE1sSkdUVlphWVZKdGFGUlphMVoyWlVaYWNWTllhR3BOYTFwSVZqSjRiMkZyTUhsbFJtUlZWbTFTVUZScldtdFdNWEJHV2taT1RtRXpRa3RXVm1SNlRWWlplVlp1U2xoaVYyaFlXV3hvUTFFeFVsZGFSVFZzVW01Q1NGbFZWVEZWTVVwelkwaHNXRll6YUZoV01uTjRWakZXYzFwR2NFNU5iV2hXVjFkNFYyUXlWa2RXYkdoUFYwZFNXRlZ0ZUhOT2JGWllaRVJDV0dKR2NIcFdiRkpIV1ZaS2RGVnJPV0ZXYlZKTVZUQmtUMUpyTlZoaFIyeFlVakpqZDFadGNFZFpWbXhZVWxob1ZGZEhlRlpXTUdSdllVWlNWVlJyVGxoU2JYZ3dWRlpTVTJGc1NuTlhiRnBXVm5wV1RGWkhNVXRTYXpWWFlrWndhRTFXVmpSWFZsWmhXVlprV0ZKcldsZGlSbkJQV1ZkNFdtVnNaRmRYYkZwc1VqQTFlVlJzV25OWlZrcDBZVVpvV21KR2NFZGFSRVphWlZVeFNXRkdUazVXTVVwSlZteGpNVll4WkVoVGJHaHNVbnBzV0ZsclpGTk9iSEJYVjJ4YWJGSnRkRFpaVlZwM1ZqQXhSMk5GYkZoV00xSjJWVlJHVTJNeFpISlhiRkpwWVROQ1YxWnROWGRTYlZaelkwVldVMkp0VWxSWmEyaERVMFprY2xwRVVsZE5WbXcyVjJwT2IxWXhTbk5YYmxwWFVrVmFVRnBGV2t0a1ZrNXlUbFpvVTFaWVFsaFdhMXByWkRGWmQwNVlUbWxTYlZKb1ZXeFNWMk14V25OVmJrNVlWbTEwTTFkcll6VldNREZGVW10b1drMUdTbWhXYWtGNFVqRk9jMUZzWkdoaE0wSlpWbXBDWVZReVRuTldiazVXWWtkU1ZGbHRkRXRVVmxsNFYyMUdWMkpXV2tsV1IzUnJWbTFGZUdOR1dscFdSVFZVV1hwR2MyTXhXblZVYXpsWFlraENTbFpIZUZkVU1XUklVMnRrYVZKR2NHRldiR1JQVGtaWmVXVkhSbXRTYkZwNlZWY3hSMVV5Vm5KWGF6RllWa1ZLYUZaRVJtRldNWEJKVTIxd1UwMXVhRmxYVnpFd1V6QXhjMWR1UmxOaVdGSnhXV3hhWVZOV1drZGhTRTVXVFd0d1NWbFZXa05XTURGSFYycE9XbFpXY0doWk1WcExZMjFTU0dSRk5WZE5NbVF6VmpGYVUxUXlTWGxTYms1VVYwZFNjVlV3WkZOV01WSllUbFZPYkdKSGVIcFdNbmhyVmpGYVZWSnJXbHBoTVZveldWVmFhMU5HVm5WYVJtUlRZa2hDVVZaVVNucE5WMUpIVjI1R1YySkdTbkJaYlhSTFpERmFSMXBJY0U1V01VWTBWMnRhYTFsV1NrZFRiV2hhWWtad1RGWXllRlpsVlRWV1QxWlNhVlpXYjNkV1JFWnZVVEZhUjFwRmFHeFNXRkpoV2xkMFMyVnNjRWRYYkU1clZtMVNlbGt3VlRGaFZtUklZVVJLVjAxWFVYZFdNbk14VjBaU2NscEhhRTVOYm1oU1ZtcENZVmxXVFhoaVJtaE9Va1phY1ZWdE1WTk5SbEpYVm0xMGFGSnNjRnBaVlZwelZqQXhjVkp1V2xkTmJrNDBXWHBHYTJSV1JuTmpSMmhvVFc1T05GWXhVa3ROUlRWSFdrVmtZVkp0YUhCVmJuQkhWakZTVlZOc1RtdE5WbkJJVjJ0b1QxWkhSalpXYWtKWFlsaENXRlpyWkV0a1ZrWjFVV3hXVjAwd01UUlhhMUpIWVRGWmVHTkZWbFppVlZwd1ZtMTBkMWxXV2xWVFZFWlZUVlUxTUZWdE5WTlZSbVJHVTJ4V1YwMUhVVEJWZWtaelRteEdkVlJ0ZEZkaVJXOTRWbXBLTkdReFVuUlRiR3hvVTBad1dWWnFUbE5aVmxKeldrVTVVMDFyVmpaWmExcERWMFpLYzJORmVGaFdiVTR6Vkd4a1QxSXhjRWxWYXpWWFZqRktkbFp0ZUc5aU1XUnpWMnhvYWxKVWJHOVZiVEZUVTBaVmVHRkhkRmhTTUhCSldWVldNRmRzV25SVmJXaFhZVEpTVTFwV1pFdFNhelZZWlVaa1YwMHdOREZXYWtvMFlqSk5lRlJZYkZkaWJFcFZWakJrTkZac2JIUmtSWFJhVm14d2VGWkhNRFZoVmxwMVVXdG9XbFpXV1hkWlYzTjRVMGRXU1dGR2NHaGhNMEkyVmxSSmVGWXhXblJUYTJ4cVVteEtXRnBYZUdGVlZtUnlXa1JTYW1KV1dsbFZNblJ2WVVaSmVXVkdVbHBXZWtVd1ZGUkdXbVZHVm5KalJUbFhUVlZ3V0ZkWGRHOVNNa1pXVFZoU2JGSXlhR0ZaYTFwaFlVWnJkMWRzVGxOTldFSkdWbGN4ZDFVd01VbFJXR1JZWVRGYWNsUnJXbk5XTVU1WllrZDRVMUpXY0ZkV1Z6QjRWVEpXYzJORlpGZGlhelZ5Vm14U1IxWnNiRlZUYms1VlZtdFdNMWxyVWxOV1JsbDZVV3BPVldGclNucGFSbHBUWkZaa2MyTkZOV2xYUjJneVZqRmtNRmRyTlZaTlZtaFZZbXhLY2xSWE1UUlZWbXhYVm01T2FsWnJOVmxaYTFKUFlVWlpkMDFVVmxWTlYxSXpXVlZhV21ReFpIVmpSbWhUVWxoQ05sZFdZM2hUYlZaV1RsVm9hVkpyU205V2JHaERUVVpaZUZkdGRGUmlWa3BJV1RCb1UxVXlTbGxSYldoWFlXdEtNMVJYZUhOalZrNTFZMGQwVTJKclNqTldWRXAzWXpGU1YxSllaR2xTUmxwVlZtcE9RMDB4VW5GUmJrNXJWbXhLTVZZeWVIZFViVXBaWVVoYVdGWXpVbUZVYkZWNFYwWlNkVlZ0ZEU1aVdHaFNWMVphVjJNeVRsZFViR2hwVWtVMWIxWnFRWGhPVmxGNFdraGthRkpzYkROV01qVjNWMFpLUm1OSWNGcFdla1pMV2xaVk1WTkhTa2RSYldoWFYwVkpkMVpxUm1GaE1VNTBWV3RvVm1FeWVHaFZNRlpMWTJ4VmQxZHJkR3BOVjNRMVdXdFdNRlZHV2xsaFJWWldUVmRvTTFVeU1VZGtWa1pWVkd4U1YyVnNXbEZYYTJRMFkyMVdXRk5yYUdoU01uaFVXVmN4TUU1R1pGVlRXR2hPVFd0YVYxUXhhRU5XUmxsNlVXdDBXbFp0YUhKWk1GcHpUbXhPVlZadGFHbFdWbkJhVmxjd01WUXhaRlpOV0ZKc1UwVmFZVmxYZEhKa01XeFhWbFJXYWxKck5UQlVWbHAzVmpBeFNHUXpaRmhXTTFKeVdYcEtVMWRHU2xsaVJtUnBWMFpLZGxadE5YZFZNREZIWWtaa1dtVnJTbTlXYWtaM1YyeFNWbFZZWkdoV1dHaEZWVEZvYjFOdFJuVlJWRTVVVm5wV1VGcEhlSEpsVjBwSVlVZHNVMkZ0ZERSWFZFbDRUVEpHVms5WVFsUldNMEpMV1Zab2EyTkdiRFpUVkZab1lsVmFXVlZ0TlU5WFZURjBaVWhHV21GcmEzZFpWbFUxWTBaT2RFMVdjRmROUjNkM1ZqSXdlRkl5Um5OalJtaFVZbXh3Y0ZSWE5VOU5SbVIwWWtWMFVGWllhRVZWTVdoelUyMUdkVkZVVGxSV2VsWlFXa2Q0Y21WWFNraGhSMnhUWVcxME5GZFVTWGhOTWtaV1QxaENWRll6UWt0WlZtaHJZMFpzTmxOVVZtaGlWVnBaVlcwMVQxZFZNWFJsU0VaYVlXdHJkMWxXVlRWalJrNTBUVlp3VjAxSGQzZFhhMVp2WVRKT1NGVnJiRlppV0doeFdWWldkazVXVWtaVWEzQnNZVEo0ZUZrd1VtdFRiVXB5VGxSS1dGWkZjSHBaVldSTFVqQTVWVkp0Y0dsWFIxSjNWa1JLYzFOdFJuSmlTRUpyVFcxNGNWUlhjSE5qVm14WFdrVmthazFYWkRWWmEyUjNZVlV4Y1ZWdVFsVk5iWGhNV1d4YWMxZEdUbGxWYld4VFRXNW5lRmRXVWt0V01rVjVVbXhvVDFOR1NtOVdibkJUWTBad2Mxb3paRkZWTUd4NlUxZHdSbUZWT1hWak1teHFUV3BzY1ZsV1pFZGpNV2Q2Vm01c2FWRXdhekpUVjJ4T1lWVjRSRk51Y0dsTmF6VjNWMVprTkZwdFJsaFVibHBwWVZWck1sTlhNV0ZoUm14d1RWY3hXbFl3TlhOWFZ6QTFaRzFHTlUxWE1VcGlha0o2VTFkd1NtRlZPWFZqTW14cVRXcHNjVmxXWkVkak1XZDZWbTVzYVZFd2F6SlRWMnhPWVZWNFJGTnVjR2xOYXpWM1YxWmtORnB0UmxoVWJscHBZVlZyTWxOWE1XRmhSbXh3VFZSQ2EwMXRkM2RhUldSWFpWVnNkVTFJVGtwaGF6RndWREkxZW1GWFRYbFBWM0JvVmpCYWVsZEVUbGRsVjBwRVUxUmFTbUZWTVhCVVJVNUxaVzFKZVZSdVFscFdNMmh0V1Zaa1QyUnRTbkJUVkZwS1lsWndiMWRYYTNoak1rWllUbGhLWVZZeFNuZFpiV3Q0WTBkS2NGTnFiRzFWVkRBNVNXbDNhVTFUU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1WMXBvV1RKV2FXSXlPWEpNVjFscFpsTjNhVTFwU1RabGVVcDZZakpPY0ZsWGVHWmtXRXB6U1dwdmFVbDVTWE5KYms1MldUSnNhR0pHT1hCWk1qbDFTV3B2YVZwdFJtbE1XRkl6WVZoU01GcFlTV2xtVTNkcFRYbEpObVY1U25waU1rNXdXVmQ0Wm1SWVNuTkphbTlwU1hsSmMwbHVUblpaTW14b1lrWTVjRmt5T1hWSmFtOXBXbTFHYVV4WGVIQmliWFJzV2tkc2RVeFhiSFZKYmpFNUlpd2lNU0k2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFdaaFkyVmliMjlyTFdZaWZTd2lNaUk2ZXlKemIyTnBZV3hmZFhKc0lqb2lJeUlzSW5OdlkybGhiRjlwWTI5dUlqb2labUZpTFhSM2FYUjBaWElpZlN3aU15STZleUp6YjJOcFlXeGZkWEpzSWpvaUl5SXNJbk52WTJsaGJGOXBZMjl1SWpvaVptRmlMV3hwYm10bFpHbHVMV2x1SW4xOSIsIjEiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1mYWNlYm9vay1mIn0sIjIiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi10d2l0dGVyIn0sIjMiOnsic29jaWFsX3VybCI6IiMiLCJzb2NpYWxfaWNvbiI6ImZhYi1saW5rZWRpbi1pbiJ9fQ==” team_image=”1071″ team_name=”White Castaneda” position=”Web Designer” social_show=”yes” subtechteam_style=”{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`background|`:`eyJjb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJsaW5lYXJHcmFkaWVudCI6WyIiXSwiaW1hZ2UiOiJub25lIiwicG9zaXRpb24iOiIwJSAwJSIsInNpemUiOiJhdXRvIiwicmVwZWF0IjoicmVwZWF0IiwiYXR0YWNobWVudCI6InNjcm9sbCIsImFkdmFuY2VkIjowfQ==`}}}}” image_size=”large”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”376266″][kc_column_inner width=”50%” _id=”623021″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”50%” _id=”390045″ css_custom=”{`kc-css`:{`767`:{`box`:{`margin|`:`inherit inherit 30px inherit`}}}}”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row]